Ing. Adam Záruba, Ph.D.

Narozen: 1978 v Hradci Králové
Bydliště: Hradec Králové – Malšova Lhota
Kontakt: adam.zaruba@krnovice.cz  tel.: 604 751 265

 

 

 

Mé priority ve městě:

 • Územní plánování – zejm. dokončení nového Územního plánu města Hradec Králové v podobě ohleduplné k životnímu prostředí a přírodním a kulturním hodnotám města
 • Obnovení bytové výstavby ve městě
 • Opravy a zkulturňování veřejného prostoru ve městě (vč. Velkého nám., Benešovy třídy apod.)
 • Ochrana přírodovědně cenných lokalit a opomíjených památek ve městě
 • Podpora občanských aktivit působících na území města, zejména v oblasti ochrany přírodních a kulturních hodnot.

 

Vzdělání:

2013 – 2015: Národní památkový ústav v Praze, dvouleté studium památkové péče
2003 – 2009: Stavební fakulta ČVUT v Praze, postgraduální studium na katedře urbanismu a územního plánování, obor Inženýrství životního prostředí
1997 – 2003: Stavební fakulta ČVUT v Praze, magisterské studium, obor Inženýrství životního prostředí
1993 –1997: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové.

Zaměstnání: Předseda Českého svazu ochránců přírody – základní organizace Orlice (ZO ČSOP ORLICE). Hlavní náplní mé práce je výstavba a provoz Podorlického skanzenu v Krňovicích, poradenství pro veřejnost v oblasti životního prostředí a památek, provoz Ekocentra Orlice a ekologická výchova a osvěta, řízení projektů, ochrana přírody a krajiny. Web: www.krnovice.cz

Aktuální aktivity ve veřejné správě:

 • Zastupitel Statutárního města Hradec Králové. Web: http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/ing-adam-zaruba-ph-d
 • Člen komise rady města HK pro dotace a investiční akce města
 • Člen sociálně-zdravotní komise rady města HK
 • Člen majetkové komise rady města HK
 • Člen komise místní samosprávy Malšova Lhota
 • Člen dozorčí rady Hradeckých služeb a.s. za město Hradec Králové

Členství ve spolcích: ZO ČSOP ORLICE, Změna pro Hradec, z.s.

Účast v obchodních společnostech: Dřevozpracující družstvo Hradec Králové (člen družstva)

Politická příslušnost: nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany ani hnutí