MgA. Tomáš Jarkovský

Narodil jsem se v roce 1986 v Hradci Králové. Po maturitě na Gymnáziu J. K. Tyla jsem nastoupil ke studiu oboru režie a dramaturgie na pražské DAMU. Jako dramaturg či autor jsem od té doby spolupracoval s celou řadou divadel u nás i v zahraničí, díky čemuž mohu na základě osobní zkušenosti porovnávat podmínky pro kulturu v Hradci s jinými městy. Nejsoustavněji pak v posledních letech spolupracuji s hradeckým Drakem, kde jsem byl také tři roky zaměstnán. Vedle toho se živím jako televizní scénárista. V minulém volebním období jsem pracoval v kulturní komisi Rady města, jejímž jsem byl členem. Jsem ženatý, mám tři děti.

Priority:

  • Jako otci tří dětí mi záleží na tom, aby v Hradci byla co nejširší a nejpestřejší nabídka školního i předškolního vzdělávání. Město by proto mělo namísto nezájmu, či v horším případě házení klacků pod nohy navázat aktivní spolupráci i s těmi zařízeními, které samo nezřizuje.
  • Chci, aby Hradec po vzoru řady jiných měst založil a provozoval moderní galerii, která by veřejnosti zprostředkovávala kontakt se současným výtvarným uměním a architekturou.
  • Jsem připravený zasadit se o to, aby město posílilo svůj grantový systém a vytvořilo tak opravdu kvalitní finanční zázemí pro nezávislou kulturní scénu. Grantové peníze se pak nemají přidělovat podle systému „každému trochu“. Chci podporovat především projekty slibující vysokou uměleckou úroveň, novátorské myšlenky rozšiřující neotřelým způsobem kulturní nabídku a projekty, které přinášejí kulturu do veřejného prostoru, a tak jej oživují.
  • Rád bych město otevřel novým inspiracím prostřednictvím finanční a organizační podpory stáží a rezidenčních pobytů studentů či mladých umělců, včetně těch zahraničních.
  • Chci se přičinit o to, aby se město konečně přestalo pouze verbálně hlásit ke svému cennému architektonickému dědictví, a začalo o něj skutečně pečovat a rozvíjet jej. K tomu je zapotřebí se vedle lepší péče o památky konečně přestat vyhýbat architektonickým soutěžím. Pro inspiraci se stačí podívat do nedaleké Litomyšle.