Bc. Karin Richterová

Povolání: Jsem projektová manažerka, metodička a lektorka ve středisku ekologické výchovy. Věnuji se hlavně realizaci a rozvoji vzdělávacího komunitního programu Škola pro udržitelný život, který pracuje s místně zakotveným učením. Dále lektoruji kritické myšlení a čtenářskou gramotnost.

 

Jsem členkou Zelených, ke kterým jsem před lety vstoupila proto, že člověk se musí snažit věci měnit aktivně. Sedět v hospodě a nadávat k ničemu nevede.

Mé priority ve městě:

  • Školství, vzdělávání – rozvoj školství, podpora vzdělávání pedagogů, zavádění aktivních forem výuky atd., jsou důležité pro naše děti, tedy i pro naše město. Chceme tu mít vzdělané, šťastné a aktivní děti, které nejsou lhostejné ke svému okolí, mají rádi své město.
  • Zapojování veřejnosti do rozhodování, transparentnost – kdo jiný než občané mají rozhodovat o tom, jak bude vypadat jejich město? Jsou města, kde se občané podílí na hlasování o části rozpočtu. Jsou města, kde není problém zveřejňovat podklady na zasedání zastupitelstva, jsou města, která berou své občany jako partnery, ne jako překážku, jsou města, pro která je „transparentnost“ samozřejmostí… Proč by to nemohlo jít i v Hradci Králové?!
  • Ochrana životního prostředí ve městě, péče o zeleň – ochranou se mají zabývat odborníci, nikoliv pouze najatá „služba“ bez koncepčního myšlení.
  • Bezpečné cestování po městě pro všechny – chceme, aby se v Hradci cítili bezpečně všichni, kdo se účastní silničního provozu, aby cyklisté nemuseli složitě hledat cestu a jasně věděli, kde pokračuje stezka, aby ve městě byly semafory, které jsou v souladu s vyhláškou apod.
  • Hradec pro všechny – nejen generace. Zprůchodnění města pro hendikepované by měl být samozřejmostí stejně tak, jako asistenční služby pro nemohoucí.