MUDr. Jiří Zajíc

Mé tři priority: Sport – Spokojený život seniorů – Péče o les a zeleň

Více než 30 let působím v oblasti sportu jako dobrovolný funkcionář a stále i jako aktivní sportovec. Sport je důležitou součástí volnočasových aktivit. U mládeže je jednou z metod prevence nežádoucích společenských jevů, u seniorů se podílí na prodloužení aktivního a nezávislého života. Chci se zaměřit na zvýšení konkrétní a cílené podpory v oblasti neprofesionálního sportu. Tato oblast je podfinancována. Lidé zde působící často vytrvávají jen z čirého entuziasmu, což donekonečna není možné. 

Nabídnout mohu své znalosti problematiky seniorů z oblasti zdravotní a sociální. Budu prosazovat posílení terénních pečovatelských služeb. Ty by měly zajistit návrat seniorů do domácího prostředí, setrvání v něm a udržení jejich soběstačnosti. Patří sem i plánování regenerace sídlišť tak, aby reflektovala demografický vývoj a vyhovovala specifickým požadavkům stárnoucí populace (bezbariérovost…).

Praktické zkušenosti delší než 20 let mám z oboru lesnictví. Systematicky se věnuji problematice adaptace na klimatickou změnu a to nejen teoreticky, ale již více let uvádím opatření do praxe. Velký potenciál vidím v městských lesích a ve využití jejich mimoprodukčních funkcí a to zejména v oblasti ochrany a zadržování vody. Myslím, že by se v městských lesích mělo například odstoupit od hloubení a obnovy nevhodných odvodňovacích příkopů. Letošní rok potvrdil v plné nahotě to, na co v této oblasti dlouhodobě poukazuji, že je naopak potřeba vodu zadržovat a nikoliv les a krajinu dále odvodňovat. Chtěl bych i uvnitř města prosazovat konkrétní opatření (zlepšení péče o vzrostlou zeleň, změnu v přístupu péče o travnaté plochy – omezení sekání za extrémních veder a sucha, budování průsakových ploch aj.). Chci, aby se v našem městě dalo i v budoucnu žít a ne jen přežívat.

Vzdělání:
– 1999-2000: Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek (obor lesnictví – dálkové studium)
– 1981-1987: Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, obor všeobecné lékařství
– 1977-1981: Gymnázium J.K.Tyla v Hradci Králové (zaměření – Základy chemické technologie, úplné střední odborné i všeobecné vzdělání)

Zaměstnání:
2005 – dosud: Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
1987 – dosud: Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Aktivity ve veřejném dění:

  • 2017- dosud: člen komise pro řešení problematiky seniorů rady Královéhradeckého kraje
  • 2011 – dosud: člen výboru České gerontologické a geriatrické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně
  • 2010 – dosud: člen sportovní komise rady města Hradec Králové
  • od roku 2008: spolupráce se státními orgány (krajský úřad) při zpracování plánů péče v chráněných územích
  • 1990 – dosud: různé funkce v tělovýchově (předseda výkonného výboru Regionálního svazu stolního tenisu v Hradci Králové, člen odboru sportu Sokolské župy Orlické)
  • od roku 1982: aktivní účast na řadě akcí hnutí Brontosaurus, práce v Českém svazu ochránců přírody – spolupráce se zemědělskými a lesnickými podniky při ochraně polních kultur a lesních porostů pomocí metod biologické ochrany, popularizace metod biologické ochrany – publikace, přednášková činnost včetně mezinárodní