Březhradu jsme se věnovali i v končícím volebním období

Je tomu už 8 let, kdy městem hýbala naplno kauza plánované výstavby obřího logistického areálu ocelářské firmy Thyssen v Březhradu. Tento záměr byl situován těsně u obytné zástavby, na přírodovědně cenných pozemcích a také na zdrojích potenciálně pitné vody. V této věci jsme stáli na straně místních obyvatel, kteří se záměrem nesouhlasili, a byla to jedna z kauz, které nás donutily kandidovat do zastupitelstva města. Nově zvolené zastupitelstvo tehdy (2011) neschválilo změnu územního plánu, která by záměr umožnila realizovat. To naštěstí stačilo k tomu, že sám investor od další přípravy a realizace odstoupil.

Přesto dotčené území dále zůstává v platném územním plánu jako plocha pro průmysl a hrozí tak, že se objeví nějaký jiný podobný záměr. Proto velmi hlídáme přípravu nového územního plánu, který v tomto území počítá už jen s nezastavitelnými přírodními plochami (v konceptu ÚP byla ještě na části lokality navrhována zástavba, v návrhu už je plocha čistě nezastavitelná). To je jedna věc.

Druhou věcí je vlastnictví pozemků. Ty by se, dle našeho názoru, měly stát veřejným majetkem – vzhledem k vodním zdrojům, které se zde nacházejí, a také pro jejich přírodovědnou hodnotu.

V tomto volebním období přišla nabídka majitele dotčených pozemků na směnu s městem za jiné pozemky. Tuto směnu však nebylo možné realizovat (neboť pozemky, které dotyčná firma žádala, jsou pro město strategické a nebylo by vhodné, aby o ně přišlo).

Nicméně my jsme navrhli, aby se město pokusilo pozemky v Březhradu vykoupit. Výkupem by jednak byla zachráněna přírodní lokalita Březhradské písčiny, místní občané by získali prostor k rekreaci a garanci, že se tu nebude dít nic nežádoucího a město mohlo získat záložní strategický zdroj vody, který se zde nachází.

Do budoucna bude totiž, vzhledem ke stále větším problémům se suchem, každý vodní zdroj velmi důležitý. Bohužel náš návrh neprošel a zastupitelé opět prokázali mimořádnou dávku krátkozrakosti. K věci bychom se rádi v novém zastupitelstvu vrátili, protože jsme přesvědčeni, že se jedná o strategický zájem města.