Pojďme otevřít město novým inspiracím!

Pokud mám přiblížit, jak si představuji další rozvoj hradecké kultury, použiji příkladu Divadla Drak, s nímž spolupracuji jako dramaturg a autor. Každý asi ví, že Drak je zavedená značka se slavnou historií, ale možná už není široké veřejnosti tolik známo, že toto divadlo prošlo v posledních letech postupně pozoruhodnou proměnou. Stalo se moderní, otevřenou kulturní institucí, která se kromě tvorby nových inscenací věnuje široké paletě vzdělávacích a tvůrčích aktivit pro děti i dospělé, má vlastní výstavní prostory s dlouhodobým programem, spolupracuje s nezávislými kulturními subjekty, pravidelně hostí studenty i pedagogy vysokých škol, pěstuje čilé mezinárodní kontakty a využívá spolupořadatelství divadelního festivalu k tomu, aby do Hradce zvalo mimořádně zajímavé tvůrce z tuzemska i zahraničí, kteří často představují absolutní špičku ve svém oboru.

Nejen na základě této zkušenosti jsem proto přesvědčený, že město potřebuje silné a živé kulturní instituce s kvalitním zázemím. Potřebujeme moderní městskou galerii, která zprostředkuje veřejnosti kontakt se současným uměním a architekturou.

Je třeba začít řešit bezútěšný stav letního kina Širák. To ale nestačí! Chci, abyměsto daleko silněji než dosud podporovalo nezávislé, alternativní aktivity. Nezávislá kultura není jen jakýmsi doplňkem, nýbrž nezbytnou protiváhou tradičních zavedených institucí, je flexibilnější, přináší nové inspirace, inovace a pestrost. Město bez živé nezávislé scény je mrtvé město. Buďme také otevřenější!

Jak? Chci, aby město začalo soustavně finančně i organizačně podporovat stáže a rezidenční pobyty studentů či mladých umělců, včetně těch zahraničních. Taková investice se nám mnohonásobně vrátí.

MgA. Tomáš Jarkovský, kandidát č. 10 za Změnu pro Hradec a Zelené