Kandidáti

(1) Ing. Adam Záruba, Ph.D.

Ing. Adam Záruba, Ph.D.

Malšova Lhota, bez politické příslušnosti
zastupitel města Hradec Králové, předseda neziskové organizace

Narozen: 1978 v Hradci Králové
Bydliště: Hradec Králové – Malšova Lhota
Kontakt: adam.zaruba@krnovice.cz, tel.: 604 751 265

Vzdělání:
2013 – 2015: Národní památkový ústav v Praze, dvouleté studium památkové péče
2003 – 2009: Stavební fakulta ČVUT v Praze, postgraduální studium na katedře urbanismu a územního plánování, obor Inženýrství životního prostředí
1997 – 2003: Stavební fakulta ČVUT v Praze, magisterské studium, obor Inženýrství životního prostředí
1993 –1997: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové.

Zaměstnání:
Předseda Českého svazu ochránců přírody – základní organizace Orlice (ZO ČSOP ORLICE). Hlavní náplní mé práce je výstavba a provoz Podorlického skanzenu v Krňovicích, poradenství pro veřejnost v oblasti životního prostředí a památek, provoz Ekocentra Orlice a ekologická výchova a osvěta, řízení projektů, ochrana přírody a krajiny.

Web: www.krnovice.cz

Aktuální aktivity ve veřejné správě:
Zastupitel Statutárního města Hradec Králové. Web: http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/ing-adam-zaruba-ph-d
Člen komise rady města HK pro dotace a investiční akce města
Člen sociálně-zdravotní komise rady města HK
Člen komise místní samosprávy Malšova Lhota
Člen dozorčí rady Hradeckých služeb a.s. za město Hradec Králové

Členství ve spolcích:
ZO ČSOP ORLICE
Změna pro Hradec, z.s.

Členství v obchodních společnostech: Dřevozpracující družstvo Hradec Králové

Politická příslušnost: nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany ani hnutí

Hradečákem jsem od narození. Naše rodina žije, pracuje, podniká a občansky se angažuje v Hradci Králové již nejméně po 4 generace a tak to tady mám docela rád (záměrně nepoužiji to zprofanované slovo „patriot“). V současné době pracuji jako předseda Českého svazu ochránců přírody – základní organizace Orlice. Vedle ochrany přírody a krajiny je hlavní náplní mé práce výstavba a provoz Podorlického skanzenu v Krňovicích – jediného zařízení svého druhu v našem kraji. Druhou organizací, které předsedám, je spolek Změna pro Hradec. Od komunálních voleb v roce 2010 působím také jako zastupitel města Hradec Králové.

Vystudoval jsem obor inženýrství životního prostředí na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Už od mala mne zajímala vedle přírody také architektura a stavitelství, a tak tento obor, který spojuje obě oblasti, byl mojí jednoznačnou volbou. Stavebnictví a rozvoj měst jsou v současné době odvětvím lidské činnosti, které má asi nejvýznamnější dopady na naše životní prostředí. Považuji proto za nutné, abychom k nim přistupovali s maximální zodpovědností a důsledně promýšleli dopady každého zásahu do krajiny, přírody, dochovaného historického prostředí i do komunity lidí, kteří dané prostředí obývají. Pod slovy pokrok a rozvoj si stále ještě mnoho lidí představuje pojetí těchto pojmů z 19. a první poloviny 20. století – čím více toho vybetonujeme a čím více budou komíny kouřit, tím lépe se budeme mít… To už ve 40. letech 20. století nazýval přední český architekt Ladislav Žák „zpátečnickým pokrokem“. Druhá polovina 20. století pak jasně ukázala limity takového přístupu a vyjevila množství problémů, se kterými se potýkáme dodnes. A Hradec Králové není výjimkou.

Právě neutěšené poměry v našem městě spojené s likvidací jeho přírodního a kulturního dědictví a postupná přeměna někdejšího salonu republiky na pouhý shluk nákupních center a dalších bezduchých staveb expandujících do krajiny, mne spolu s dalšími kolegy přiměly založit Změnu pro Hradec, vstoupit do místní politiky a pokusit se v duchu zásady „mysli globálně a jednej lokálně“ o změnu dosavadního způsobu uvažování a přístupů správy města. To se nám přes dílčí úspěchy (zejm. při přípravě nového územního plánu) zatím podařilo jen částečně. Nevzdáváme to a pokračujeme. Mým cílem je, aby Hradec Králové při svém rozvoji reagoval na nejnovější poznatky a tendence v oblasti udržitelného rozvoje obcí a regionů a čerpal inspiraci v environmentálně nejvyspělejších městech v zahraničí. Jen tak dojdeme ke skutečnému pokroku…

Autor: nezávislý kandidát

Přečteno: 3807x

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna