Kandidáti

(2) Mgr. Martin Hanousek

Mgr. Martin Hanousek

31 let, Nový Hradec Králové, Strana zelených
krajinný ekolog, projektový manažer a zastupitel města Hradce Králové

Prvně děkuji těm, kteří mne svou volbou podpořili v roce 2010 a umožnili mi aktivní účast v zastupitelstvu našeho města. Byla to cenná zkušenost a budu velmi rád, pokud mne podpoříte v mé snaze v započaté práci pokračovat.  Věřím, že jsem o 4 roky zkušenější, v některých věcech méně naivní, více znalý politického podhoubí, ale stále odhodlaný změnit netransparentní systém vedení města. Jak jsem mohl poznat - Hradec Králové má na víc a potřebuje změnu!


Čemu se chci nadále věnovat:

1) Územní plán
Možná nikoliv atraktivní volební téma, ale téma zásadní. Novému územnímu plánu jsme věnovali po čtyři roky mimořádné úsilí – mnohem větší než jakýkoliv jiný zastupitelský klub a podařilo se nám do jeho pokynů prosadit (ubránit) řadu zásadních věcí více např. zde). Chceme zabránit hloupému rozlézání města do krajiny, zastavit umírání centra města, chceme kvalitně regulovaný rozvoj Kuklen a jiných částí směrem k dálnici...

2) Otevřenost města
Téma, v kterém má současné vedení města ohromný dluh až nechuť plnit své předvolební sliby v praxi. Například můj návrh, aby podklady zastupitelů byly zveřejněny občanům, byly to zamítnut. Nepřijatelné pro nás byla například příprava městských smluv s developery (v gesci náměstka p. Vedlicha – TOP09), kde byla vyhrazeno jejich nezveřejňování! atd. atd. Zasadím se o to, aby město Hradec Králové zveřejňovalo všechny své smlouvy na internetu a stejně tak podkladové materiály zastupitelstva města.

3) Rovný přístup k podnikatelům, firmám a občanům
Zásadně jsme v současném zastupitelstvu – často marně – prosazovali princip rovného přístupu k občanům a firmám. Odmítáme zvýhodňování některých firem a neprůhledné nakládání s městským majetkem. Byly jsme svědky několika podivných směn městských nemovitostí, nerovného přístupu k firmám. Prosadili jsme mj. dokládání znaleckých posudků zastupitelům k hlasování (! a člověk by řekl, že by to měla být samozřejmost)...

4) Kvalitní životní prostředí
V tomto volebním období jsme urputně – sic jako opozičníci s omezeným vlivem – bojovali za změnu v přístupu k zeleni ve městě. Potřebujeme změnit systém údržby zeleně, kdy dosud o alejích rozhoduje motorová pila technických služeb a nikoliv dendrolog. Potřebujeme více zeleně při rekonstrukcích náměstí aj. V brzké době nás čeká řada akcí ohrožujících zeleň. Podařilo se nám, aby nový územní plán respektoval cenné lokality Na Plachtě, Březhradské písčiny aj., ale i toto je třeba dotáhnout po volbách.

5) Město kulturní
Kulturní život a zázemí v Hradci Králové má mimořádnou tradici, kterou je třeba podporovat. Je třeba podporovat, ale i nové a živé formy kultury. Dostávat kulturu do ulic. Odprosit se od papalášských akcí „Soukupova socha Ulricha“, ale dostat do Hradce Králové místo politického umění, umění především živé a kvalitní...

6) Město pro všechny generace, sociálně citlivé
Budu podporovat to, aby se v našem město žilo dobře všem generacím. Chci, aby hradecké rodiny s dětmi měly garantované místo v městské školce nebo dostávaly od města příspěvek na soukromou hradeckou školku. Budu podporovat opatření (v územním plánování, sociální oblasti aj.), které připraví město jednak na výrazné stárnutí populace a jednak taková opatření, která zatraktivní město mladým rodinám...

7) ...parkování aj.
Skoro bych se bál toto téma brát jako volební, protože bylo současným vedením v minulých volbách zneužito ve volební kampani (vzpomeňme na „Finkovy hodiny“ a 15 minut parkování zdarma, řeči stran koalice o vypovězení smlouvy s ATOLem atd.). Měli jsme možnost při jednáních u primátora poznat, že hlavním problémem je to, že vedení města udržuje přátelské vztahy s ATOLem (ISP) a absolutně u něj chybí vůle narušovat zaběhnuté politicko-ekonomické vztahy z minulosti. Při současné znalosti a analýze smluv s ATOLem (ISP) se zdá, že tyto jsou vypověditelné a my se nadále budeme aktivně snažit tento pro město mimořádně nevýhodný byznys ukončit.


Více naleznete v našem volebním programu. Řada stran program nemá a ano je to možná nudné čtení, ale věnovali jsme přípravě našeho programu velkou péči:  
Volební program

Věnujte prosím pozornost tomu, kdo a jak předchozí roky hlasoval – je to cennější, než předvolební sliby. Jsme jediní, kteří své hlasování veřejně komentovali viz:
Zastupitelstvo 2010 - 2014

Přečteno: 3573x

Štítky: #

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna