Zastupitelstvo <br />2010 - 2014

Řádné jednání zastupitelstva dne 18. 6. 2013

V článku najdete, jak jsme hlasovali na červnovém zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové.

Na tomto jednání byli přítomni 2 zastupitelé Změny pro Hradec (Ing. Záruba byl omluven ze studijních důvodů). Červnové zasedání mělo celkem 48 bodů. Převážná část bodů byla technických. 

Ze zajímavějších bodů červnového zastupitelstva vybíráme:

4 – Zprávy ze zasedání výboru pro životní prostředí

Z podnětu výboru pro životní prostředí, jehož členy jsou zastupitelé Změny (Mgr. Hanousek, Ing. Záruba), bylo přijato usnesení, aby v nový Plán odpadového hospodářství města Hradec Králové směřoval k vylepšování svozu biomasy a kompostováni jako opatření k předcházení vzniku odpadů, rozšiřovaní sběru separovaných odpadů od občanů a dotřiďování směšného komunálního odpadu, a aby vzniklé frakce co nejvíce energeticky i materiálově využívány. Toto plně reflektuje jednu z našich priorit v nakládání s odpady, tj. směřování k podpoře prevence vzniku odpadů, třídění a dotřiďování odpadů a odmítání spalování odpadů ve spalovně.


46 - Podmínky akcionářské dohody o spolupráci při zajištění zahájení extraligy ledního hokeje na Zimním stadionu v Hradci Králové

Zastupitelé Změny pro Hradec hlasovali proti deklaraci o spolupráci na přípravě zahájení extraligy ledního hokeje mezi městem Hradec Králové, společností HC Mountfield, a. s. a společností HC Královští lvi, a. s. Touto deklarací by město mj. deklarovalo finanční podporu hokejovému klubu ve výši 19 200 000 Kč ročně.

Změna pro Hradec dlouhodobě kritizuje to, že Hradci Králové chybí koncepce podpory vrcholového sportu. Není dlouhodobě udržitelné, aby město bylo majitelem fotbalového i hokejového klubu. Není pro město Hradec Králové zdravé ani propojení politiky a těchto sportů (politici v představenstvech klubů). Politici by se měli zajímat o správu a problémy města a nikoliv o vedení fotbalu nebo hokeje. Město má podporovat a udržovat sportoviště, nikoliv být vlastníkem klubů.

Ačkoliv bude přítomnost extraligy v Hradci Králové bezesporu prestižní záležitostí, tak neřeší výše uvedené problémy. Změna pro Hradec dané usnesení nepodpořila i z toho důvodu, že slíbená veřejná podpora ve výši 19,2 milionu Kč může být v rozporu s pravidly nařízení Evropské komise č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. Dále zastupitelům nebyla dostatečně důvěryhodně objasněna otázka ručení města za předchozí závazky akciové společnosti HC Mountfield v případě akciového vstupu města do této společnosti. Změna pro Hradec vyjádřila také svou obavu z případného nenaplnění rozpočtu klubu a následných požadavků na další mimořádné dotace.

Z přijatého usnesení Zastupitelstva města:

"postup při spolupráci na přípravě zahájení Extraligy ledního hokeje v sezóně 2013/2014 na Zimním stadionu v Hradci Králové spočívající v realizaci těchto kroků:
a) získání výjimky z pravidel ČSLH ve prospěch HC Mountfield, a .s., která umožní HC Mountfield, a.s., hrát domácí zápasy extraligy ledního hokeje v sezóně 2013/2014 na Zimním stadionu v Hradci Králové
b) v případě, že postup podle bodu a) nebude možný ať už pro neudělení výjimky nebo pro nesouhlas nájemce Zimního stadionu v Hradci Králové společnosti ABD Invest, s.r.o. dojde před zahájením sezóny k prodeji podniku společnosti HC Královští lvi, a.s., společnosti HC Mountfield, a.s., a následně k převodu akcií společnosti HC Mountfield, a.s., představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti do vlastnicví města Hradec Králové
c) v průběhu sezóny bude otázka extraligy v Hradci Králové vyřešena konečným způsobem založením nové akciové společnosti, v níž bude mít stejný podíl na základním kapitálu město Hradec Králové a společnost HC Mountfield, a.s., a na kterou budou převedena všechna práva a povinnosti související s provozováním extraligového hokejového klubu"

45 Finanční dar na pomoc obcím v Královéhradeckém kraji, které postihla povodeň v roce 2013

Změna pro Hradec podpořila poskytnutí symbolického daru Královéhradeckému kraji ve výši 300 000 Kč na pomoc obcím v Královéhradeckém kraji postiženým povodní v roce 2013.

Autor: Martin Hanousek

Přečteno: 2481x

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna