Zastupitelstvo <br />2010 - 2014

Řádné jednání zastupitelstva dne 28. 1. 2014

V článku najdete, jak jsme hlasovali na lednovém (a mimořádném únorovém) zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové.

Lednové zasedání mělo celkem 37 bodů a mimořádné únorové pak body 3.

Ze zajímavějších bodů zastupitelstva vybíráme:

10.5 - Prodej nemovitostí společnosti McDonald´s ČR (k. ú. Věkoše) -

Předmětem prodeje byly pozemky st. p. č. 704, p. č. 259/48 a 259/49 v k. ú. Věkoše. Prodej pozemků je dle našeho názoru nevýhodný pro město. Cena obecná byla stanovena na 6 299 700 Kč, cena dle znaleckého posudku na 6 430 500  Kč. Přesto zastupitelé realizovali prodej za neodůvodněně sníženou cenu 5 538 910 Kč. Tedy snížení ceny odůvodnil odbor správy majetku a to značně pikantně. Snížení ceny lze prý akceptovat "Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek je zatížen dlouhodobou nájemní smlouvou". No to ano, ale právě ve prospěch společnosti McDonald, takže s těží tato skutečnost je pro společnost McDonald nějakým problémem, který by měl snad snižovat cenu. Ale tak se v Hradci Králové čaruje s majetkem města... Prodej pozemku byl nevýhodný nejen z pohledu ceny, ale i z hlediska urbanismu. Připravovaný nový územní plán počítá s přestavbou těchto ploch v hodnotné městské lokalitě nyní užívaných jako nevábná nákupní zóna. K realizaci vize o kultivaci a přestavbě této městské části by bylo vhodné si tyto pozemky ponechat a nikoliv stabilizovat současnou stavbu dočasnou (McDonald). 

13.2 - Směna nemovitostí mezi městem a společností SOVIS (k. ú. Kukleny, Třebeš, Hradec Králové a Pražské Předměstí) - USNESENÍ ZM/2014/1668 

Zastupitelé opět neobdrželi od předkladatele (Ing. Soukup - ODS) ani úředníků (Ing. Kopicová, Ing. Frydrych) důležité podklady ke směně - mj. znalecké posudky na městské nemovitosti. Toto jsme opakovaně v minulosti několikrát a marně urgovali. Neprůhlednost nakládání s majetkem města je systematická a zarážející. Usnesení zastupitelstva města bude realizovat Ing. Votroubek, vedoucí odboru správy majetku města, který pobíral tzv. podíly z přivedení sponzorů hokejovému klubu mj. společnosti SOVIS (viz třeba zde). Velmi nás zaujalo, že v rámci směny byl oceněn městský dům u Velkého náměstí v Tomkově ulici na 2 995 000 Kč. Proto jsme na zastupitelstvu nabídli, že jej od města za takovou cenu rádi odkoupíme také. Nabídka nebyla vyslyšena a dům byl směněn ve prospěch společnosti SOVIS. Návrh směny zastupitelé koalice včetně pana Štěpána (KSČM) bohužel prohlasovali viz zde protokol o hlasování.

Směněný majetek města:
pozemky pp. č. 441/3 a části pozemku pp. č. 1871/1 označené nově jako pozemek pp. č. 1871/5 vše v k. ú. Kukleny, pozemky pp. č. 216/33, pp. č. 216/38, pp. č. 216/40 a pp. č. 216/47 v k. ú. Třebeš,dům čp. 620 postaveného na pozemku stp. č. 146/2 a pozemek stp. č. 146/2 v k. ú. Hradec Králové, dům čp. 1144 v ul. Nádražní postavené na pozemku stp. č. 1877 a pozemek stp. č. 1877 v k. ú. Pražské Předměstí.
Cena vyjádřena na: 16 525 276 Kč
 
Směněný majetek SOVIS:
administrativní budova čp. 852 postavená na pozemku stp. č. 2196/2, skladovací budova bez čp/eč postavená na pozemku stp. č. 2196/3, objekty garáží, skladů a dílny bez čp/eč včetně průjezdu, vše postavené na pozemku stp. č. 2196/2, přípojky inženýrských sítí, oplocení a pozemky stp. č. 2196/2 a stp. č. 2196/3, vše v k. ú. Kukleny
Cena vyjádřena na: 14 000 000 Kč (plus doplatek pro město 2 525 276 Kč)
 
 

Směněný majetek města: pozemky pp. č. 441/3 a části pozemku pp. č. 1871/1 označené nově jako pozemek pp. č. 1871/5 vše v k. ú. Kukleny, pozemky pp. č. 216/33, pp. č. 216/38, pp. č. 216/40 a pp. č. 216/47 v k. ú. Třebeš,dům čp. 620 postaveného na pozemku stp. č. 146/2 a pozemek stp. č. 146/2 v k. ú. Hradec Králové, dům čp. 1144 v ul. Nádražní postavené na pozemku stp. č. 1877 a pozemek stp. č. 1877 v k. ú. Pražské Předměstí. Cena vyjádřena údajně na: 16 525 276 Kč
Směněný majetek SOVIS:administrativní budova čp. 852 postavená na pozemku stp. č. 2196/2, skladovací budova bez čp/eč postavená na pozemku stp. č. 2196/3, objekty garáží, skladů a dílny bez čp/eč včetně průjezdu, vše postavené na pozemku stp. č. 2196/2, přípojky inženýrských sítí, oplocení a pozemky stp. č. 2196/2 a stp. č. 2196/3, vše v k. ú. KuklenyCena vyjádřena na: 14 000 000 Kč (plus doplatek pro město 2 525 276 Kč)

15.1 - Optimalizace třídění odpadů - Malšova Lhota a Svinary - podpořili jsme pokračování tohoto projektu. Bohužel vedení města dosud nevyslyšelo naše podněty k rozšíření tohoto projektu na další části města.

15.5 -  Uzavření plánovací smlouvy  pro vybudování veřejné dopravní infrastruktury související se stavbou "Polyfunkční objekt HK Mileta - objekt C" na pozemcích stp. č. 596, pp. č. 606/2, 606/3, 606/48, 606/49, 606/61, 609/2, 609/3, 609/4, 609/5, 611/19, 611/35, 611/43, 613/14, 613/34, 613/35, 1384/1, 1384/2, 606/64, 606/63, 606/43, 603/6, 600/44, 1285/1, 613/10, 617/5, 606/62, 606/36, 606/44, 606/39 v k. ú. Nový Hradec Králové. Náš klub rozporoval to, že tento bod byl předložen zastupitelům na poslední chvíli, nebylo možné ho řádně nastudovat a nebudeme tedy o něm jako v podobných případech hlasovat. Bod byl z lednového zastupitelstva stažen. Dále byl projednán na mimořádném zastupitelstvu v únoru, kde se všichni přítomní zastupitelé ZPH (Hanousek, Záruba) zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato zbytkem zastupitelů.

27 - Návrh na poskytnutí finančního příspěvku Královéhradecké unii sportu (dříve Okresní organizaci ČSTV Hradec Králové) na podporu činnosti sportovních organizací v Hradci Králové 2014. Zastupitelé ZPH nepodpořili přidělení 6.600.000 Kč Královéhradecké unii sportu (dříve Okresní organizace ČSTV Hradec Králové). Poskytnutý příspěvek má KUS přerozdělit sportovním organizacím, které působí v Hradci Králové. Domníváme se, že zvolené řešení, kdy rozdělování městských financí je převedeno (za úplatu) na jiný subjekt je netransparentní. Preferujeme, aby rozdělovaní městských prostředků sporotvním organizacím probíhalo samotným městem podle pravidel města a transparentně, proto jsme tento návrh nepodpořili.

 

 

 

 

 

 

Autor: Martin Hanousek

Přečteno: 2839x

Štítky: #

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna