Kandidáti

(5) Ing. Bc. Olga Kramářová

Ing. Bc. Olga Kramářová

45 let, Nový Hradec Králové, bez politické příslušnosti
vedoucí oddělení správního úřadu, členka finančního výboru statutárního města Hradec Králové

Členka výboru zapsaného spolku Změna pro Hradec, členka finančního výboru zastupitelstva města Hradce Králové, do března 2014 členka Komise místní samosprávy v městské části města Hradce Králové – Nový Hradec Králové, podporovatelka politického hnutí Změna. Zaměstnáním vedoucí oddělení správního úřadu – hlavní náplní činnosti je zavádění nových postupů souvisejících s výkonem správy katastru nemovitostí, tzn. školení zaměstnanců, metodické působení, kontrolní činnost, zadávání veřejných zakázek.

Mým cílem je respektovat a hájit zájmy občanů města Hradce Králové. Za svou prioritu považuji fungování města bez dalšího zbytečného zadlužování a šetrné nakládání s majetkem a financemi města. Ne jednostranné čerpání financí. Ne zbytečné „výhodné“ úvěry. Za podstatnou považuji důslednou kontrolu v oblasti veřejných zakázek i směrem k městským organizacím, jakož i důslednou následnou kontrolu čerpání městem poskytnutých dotací. Ne akciové společnosti založené městem jako příspěvkové organizace. Je třeba jednoznačně určit úlohu a posílit kontrolní pravomoc dozorčích rad jako kontrolních orgánů zřizovatele.

Strukturovaný životopis

Přečteno: 3120x

Štítky: #

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna