Témata

Sociální politika a rozvoj města

Dobře si uvědomujeme, že město netvoří pouze ulice, domy, parky, podniky a Labe s Orlicí. Město jsou především jeho občané a právě proto považujeme za nesmírně důležité soustředit na ně politiku Magistrátu města Hradec Králové.
 

Sociální politika musí následovat hlavní populační trendy ve městě. Podle nás existuje aktuálně v Hradci Králové jediný velmi silný trend. Tím je neodvratitelné stárnutí populace. Dochází jednak k přirozenému stárnutí populace, ale také k odchodu mladých produktivních lidí z města. Akutně vnímáme potřebu na tento trend reagovat i prostřednictvím městské politiky.
V první řadě chceme maximálně podpořit široké spektrum mladých lidí a rodin s malými dětmi. Protože jenom oni zaručí i pokračující rozvoj našeho města. Ač je Hradec Králové označován za nejlepší město k životu, snižující se počet obyvatel to bohužel úplně nepotvrzuje.
Chceme se zasadit o následující:

  • Hradec Králové by měl nabízet bezkonkurenčně nejpříhodnější prostředí pro mladé lidi a rodiny s malými dětmi. Ať už se jedná o bohatý kulturní život a sportovní vyžití nebo služby pro rodiny s malými dětmi. Asi se nám nepodaří předehnat Prahu co se týče pracovních příležitostí, ale ve všem ostatním toho určitě dosáhnout chceme.
  • Město by mělo nabídnout i středně a nízkopříjmovým skupinám mladých lidí dostupné formy bydlení.
  • Město by mělo mít efektivní systém pro podporu nových pracovních příležitostí s přidanou hodnotou. Nikoliv budovat pouze další obchodní a skladové plochy.

Rozhodně nechceme, aby město přehlíželo tu část populace, která je nebo se brzy ocitne v postproduktivním věku. Město si musí vytvořit dlouhodobou strategii, která ho připraví na stárnutí obyvatelstva.
Tato strategie by měla obsahovat hlavně následující body:

  • Nabídka dostupného a odpovídajícího bydlení pro seniory. Jsme pro vybudování rozptýleného fondu malých bytů určených pro seniory, kteří by neměli ani na sklonku svého života opouštět místo, kde většinu života žili.
  • Chceme využívat potenciálu obyvatel v seniorském věku a zapojovat je do dění v jejich nejbližším okolí. Chceme vybudovat zázemí pro další aktivity seniorů. Už v tuto chvíli je důležitá podpora odlehčovacích služeb ve městě.  
  • Chceme podpořit i zdravotní péči pro seniory. Ta by měla být dostupná každému v jeho přirozeném prostředí, ale každý, kdo to bude potřebovat, by měl mít možnost využít i pobytových forem péče. Chceme se zaměřit i na sociálně-zdravotní služby zaopatřující potřeby nevyléčitelně nemocných lidí odkázaných na institucionální péči. 

Přečteno: 2664x

Štítky: #

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna