Témata

Zeleň v Hradci Králové

| 1 komentářů

Hradec Králové bývá často označován městem zeleně. Zejména v některých částech města však vzrostlé zeleně, která má pozitivní vliv na kvalitu ovzduší, mikroklima i estetickou stránku města, kvapem ubývá. Mohutné vzrostlé stromy jsou nahrazovány často jen různými okrasnými zákrsky. Byť obrovské každoroční množství náhradních výsadeb může působit na první pohled dobře, je nutné si uvědomit, že než tyto stromy dorostou do velikosti, kdy začnou plnit své funkce, bude to trvat mnoho let.

Přitom je velmi náročné docílit toho, aby se nové výsadby v dnešní době vůbec ujaly a dožily vyššího věku, neboť jsou ohrožovány zejména vandaly, v létě suchem, v zimě zasolením a vyžadují velmi náročnou péči a údržbu, která je při tak obrovském množství nově vysázené zeleně (např. jen v roce 2012 šlo o 622 ks stromů a 712 ks keřů) velmi obtížná až nestíhatelná. Zda je současná údržba dostatečná ukazují některé případy, kdy z dříve provedených mladých výsadeb po několika letech zbylo jen pouhé torzo. Přitom výsadba jednoho kvalitního vzrostlého stromu vyjde na částku mezi 5-10 tisíci Kč. Přehnané kácení vzrostlé zeleně, její náhrady a péče o nové výsadby tak představují i výraznou ekonomickou zátěž města!

Za základní problém péče o zeleň v našem městě považujeme to, jak je tato činnost organizačně uspořádána. Funguje to tak, že město jako vlastník městské zeleně udělilo již před mnoha lety plnou moc Technickým službám k zajišťování této péče. Technické služby tak samy vyhodnocují stav zeleně, rozhodují o tom, které stromy budou káceny (poslední slovo má sice odbor životního prostředí Magistrátu, ale ten zpravidla bez výhrad posvětí žádosti Technických služeb, které jsou vždy opatřeny tklivou doložkou o nutnosti zajistit bezpečnost občanů) a kde se co bude vysazovat. Zároveň fyzicky provádějí veškeré práce – kácení, prořezávky i výsadby, a to včetně nakládání se získanou dřevní hmotou. Tu dostávají za zvýhodněných cenových podmínek (100 Kč/m3 bez DPH) jako palivové dřevo přednostně sami zaměstnanci Technických služeb (např. v roce 2012 bylo takto odprodáno 542 m3, za první pololetí roku 2013 pak 375 m3). Zde vidíme jednoznačně střet zájmů, neboť o bytí a nebytí stromů rozhodují lidé, kteří jsou zároveň motivováni tím, aby měli pro své zaměstnance zajištěnou práci a navíc je zde nepochybné lákadlo velmi výhodně získaného palivového dřeva. Takovýto systém považujeme za zcela nepřijatelný. Změna pro Hradec a Strana zelených s podporou Pirátů proto považuje za jednu ze svých priorit ho zcela změnit. A jak?

Klíčovým opatřením je oddělení správy městské zeleně, včetně koncepční činnosti od subjektu, který provádí vlastní práce (kácení, řezání, sázení, nakládání se získaným dřevem). Chceme, aby vznikl institut městského dendrologa či zahradníka, jenž bude obsazen vynikajícími odborníky v oborech dendrologie a zahradní architektury. Tento institut by se měl věnovat vyhodnocování stavu zeleně (s použitím již zpracovaných podkladů, jako je pasport a inventarizace zeleně) a plánování pěstebních zásahů, jakož i koncepční činnosti (plánování druhové a prostorové skladby nových výsadeb). Důležitým úkolem pak musí být též kontrolní činnost – zda byly provedeny náhradní výsadby, zda je vysazená zeleň i po letech v pořádku a požadované kvalitě. Nemělo by se tak stávat, že po pár letech není po vysazených stromech ani památky, že jsou vysazovány nekvalitní kultivary, s nimiž jsou následně problémy (viz např. v posledních letech několikrát vyměněné stromy na Baťkově nám.) apod. Vlastní kácení, prořezávání a výsadby zeleně mohou na základě zadání městského dendrologa i nadále provádět Technické služby či kterákoliv soukromá zahradnická firma. Jakou formu pracoviště městského dendrologa bude mít je spíš technická záležitost – může se jednat o samostatné oddělení odboru správy majetku nebo lépe obnoveného odboru samosprávných činností, popř. přímo odboru životního prostředí, i když zde to je asi až poslední možnost.

Institut městského dendrologa by měl zároveň zajišťovat osvětu, komunikovat s veřejností a občanskými iniciativami a představovat včas veřejnosti záměry v oblasti zeleně, včetně chystaného kácení stromů. Věříme, že takovýto systém by byl mnohem objektivnější a průhlednější a nevyvolával by pochybnosti o tom, zda je se zelení v našem městě nakládáno tak, jak si zaslouží. Určitě by ubylo také konfliktů s veřejností. Zda bude možné zlepšit nakládání se zelení v našem městě, se ukáže po podzimních komunálních volbách. Každý z nás to má ve svých rukou…

Přečteno: 2978x

Štítky: #

Komentáře k článku

Zdenka L. Fígrová 02.09.2014 20:57

Mluvíte mi z duše, velmi mně trápí, že se ze zeleného Hradce plného krásných vzrostlých stromů a trávníků stává město a la dlažební kostka... Jako by cokoliv zeleného bylo nepřítelem.. Velká škoda...

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna