Témata

Investiční priority

Investiční priority

1. Rekonstrukce Velkého náměstí v kompromisní variantě respektující potřebu parkovacích míst a zeleně

2. Další etapy revitalizace Benešovy třídy

3. Parkovací dům u Fakultní nemocnice

4. Parky v Kuklenách vč. revitalizace části Malého Labského náhonu

5. Rekonstrukce severních teras s důrazem na zachování maxima zeleně

6. Výstavba sociálních a startovacích městských bytů

7. Rekonstrukce zanedbaných komunikací a parkovacích ploch ve městě, výstavba chybějících a rekonstrukce stávajících cyklistických stezek a chodníků s akcentem na účelnost a úspory. Připojení zbývajících okrajových částí Hradce Králové na sítě technické infrastruktury.

8. Rekonstrukce křižovatky „Mileta“ včetně definitivního napojení Benešovy třídy a Fakultní nemocnice na městský okruh a centrum města – v urbanisticky citlivé a ekonomicky úsporné variantě (společný projekt státu, kraje a města)

9. Rekonstrukce Vrbenského kasáren pro potřeby městských organizací a revitalizace areálu Gayerových kasáren, vč. stavby parkovacího domu.

10. Rekonstrukce Všesportovního stadionu bez obchodního centra a podle návrhu vzešlého z otevřené architektonické soutěže.

Poznánka: Důležité pro realizaci řady těchto záměrů bude získání dotací.

Nepodporované záměry

1. Rekonstrukce křižovatky Koruna v navržené podobě

2. Splavňování Labe mezi Pardubicemi a Hradcem Králové

 

Přečteno: 2774x

Štítky: #

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna