Zastupitelstvo <br />2010 - 2014

Řádné jednání zastupitelstva dne 29. 4. 2014

V článku najdete, jak jsme hlasovali na dubnovém zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové.
 

Dubnové zasedání mělo celkem 34 bodů. Ze zajímavějších vybíráme:

13.8 – Správa majetku města - záměr prodeje nemovitostí - k. ú. Pouchov

Zásadně se nám nelíbí nápadně nerovný přístup Odboru správy majetku města k různým investorům. Ukázkovým příkladem je prodej pozemků v k. ú. Pouchov společnosti firmě Hradecká letecká servisní (části pozemků 109/4, 109/93, 1762/5 v k. ú. Pouchov, 2 478 m2). Dle námi zjištěných informací, předchozích hlasování a osobní zkušeností s přístupem odboru správy majetku jsme aktivně navrhli, aby záležitost prodeje nebyla úředníky neúměrně a opakovaně protahována a aby předložili návrh prodeje pozemků v konkrétním termínu do příštího zastupitelstva v květnu a aby podmínky prodeje byly stejné jako u prodeje stejných pozemků (sousedních, jiných částí) jiným firmám.

Město Hradec Králové by mělo maximálně podporovat místní, tradiční, menší firmy a poskytovat jim mj. transparentní čitelné prostředí pro podnikání a rovný přístup ke všem firmám. Tento prodej a podivná aktivita úředníků byly ukázkou toho, že takové prostředí v HK stále není.

 

16. Asfaltování Písečnice v městských lesích (body 16.4 a 16.5)

Zastupitelé Změny pro Hradec nepodpořili rozpočtovou změnu a vypsání zadávacího řízení na akci „Oprava lesní cesty „Písečnice III.“ - etapa b) a c)“. Resp. Jsme se v této věci zdrželi hlasování. Na jednu stranu podporujeme využívání městských lesů k rekreaci obyvatel, na druhou stranu se domníváme, že současný směr rozvoje, který připomíná snahu udělat z lesů lunapark, není správný. Další asfaltování Písečnice (a budování řády mostků a sjezdů do lesních porostů) v mnohém připomíná a navazuje na nepovedený projekt rozsáhlého neefektivního a předraženého parkoviště u lesního hřbitova. Návrhová cena projektu asfaltování Písečnice je 9 750 000 Kč bez DPH. Pochyby u nás vyvolává i nutnost této stavby, když v lesích staví město luxusní asfaltové cesty a na druhé straně se na řadě městských ulic musí lidé brodit doslova bahnem a jejich požadavky jsou smeteny tzv. pro nedostatek financí nebo nízkou prioritu.

Změna pro Hradec podporuje měkké formy turismu a rekreace (z konkrétních záměrů bychom např. rádi podpořili změnu rekultivace na písníku Marokánka z ukládání odpadů a technické rekultivace na rekultivaci ekologickou s využitím území pro rekreaci – jízdu kol, koupání aj.).

 

17. Podnět k pořízení změny regulačního plánu Kopec sv. Jána

Naši zastupitelé nepodpořili nabourání a změnu současného regulačního plánu Kopec sv. Jána. Tuto lokalitu považujeme za velmi cennou a stejně tak držení přísné regulace jejího rozvoje.

 

28. Návrh na poskytnutí příspěvku společnosti Mountfield HK, a.s. Jako zálohu na náklady spojené s provozem Zimního stadionu v Hradci Králové (1. 5. 2014 – 30. 4. 2015)

Naši zastupitelů poskytnutí příspěvku společnosti Mountfield HK, a. s. opětovně nepodpořili, jelikož se jedná o nezákonnou veřejnou podporu, která je i dle úředníků města s vysokou mírou jistoty v rozporu s evropskými pravidly k poskytování veřejných financí soukromým subjektům (konkrétně vrcholovému hokejovému klubu).

 

32. Vyhlášení ankety na území města Hradce Králové o výstavbě obchodního domu v rámci projektu Park Malšovice

Zastupitelé Adam Záruba a Bohuslav Melichar podpořili záměr na vyhlášení městské ankety na území města Hradce Králové o výstavbě obchodního domu v rámci projektu Park Malšovice. Martin Hanousek záměr nepodpořil především, jelikož nebyl přesvědčen o připravenosti této ankety. Názor na výstavbu obchodního centra u fotbalového stadionu má Změna pro Hradec konzistentně stejný a v žádném případě současný projekt výstavby obchodního centra nepodporuje.

 

Přečteno: 2580x

Štítky: #

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna