Zastupitelstvo <br />2010 - 2014

Řádné jednání zastupitelstva dne 27. 5. 2014

V článku najdete komentář k bodům květnového zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové a hlasování zastupitelů Změny pro Hradec ve vybraných bodech. Na tomto jednání byli přítomni všichni tři naši zastupitelé. Na programu bylo celkem 38 bodů.

Z důležitých a zajímavějších bodů květnového zastupitelstva vybíráme:

Bod 7 Petice týkající se výstavby sportovního areálu SPORTPARK HIT Třebeš. Zastupitelstvu se sešly 2 petice k věci plánovaného sportovního areálu v Třebši, které zastupitelstvo vzalo na vědomí. Petice proti areálu organizovaná místními obyvateli a petice za výstavbu areálu zorganizovaná lidmi z okolí investora. Změna pro Hradec je přesvědčena, že v tomto místě je možné najít kompromis – pro sportovní areál jsou uvedené pozemky rezervovány územním plánem již desítky let a v rámci předchozích jednání jsme např. úspěšně prosadili odsazení tenisové haly od přilehlých bytových domů. Další jednání o úpravě projektu jsou jistě možná. Více bylo uvedeno v komentáři k řádnému jednání zastupitelstva ze dne 17. 12. 2013, kde se projednával prodej pozemků pro záměr, který jsme nepodpořili z jiných (finančních) důvodů. V této věci se Změna pro Hradec bude i nadále snažit najít kompromis mezi požadavky místních obyvatel a záměrem sportovního areálu.

Bod 13.4, 13.5 Prodeje bytů formou aukcí. Jedná se o prodeje volných zbytkových bytů formou aukcí, které považujeme za nejvhodnější variantu prodeje těchto bytů a určitě je podporujeme. Pouze v případech, kdy není dosaženo ceny stanovené znaleckým posudkem, takový prodej nepodporujeme.

Bod 13.9 Správa majetku města - prodej nemovitostí - zařazení domů, bytů do prodeje. Zde se jednalo o zařazení celých městských bytových domů do prodeje. Problém byl trochu v tom, že šlo o celý soubor domů, mezi nimiž byly i domy, u kterých lze o vhodnosti prodeje pochybovat, a které by si město mělo, dle našeho názoru, ponechat (např. rohové domy Cross Café a Honda na Ulrichově náměstí). Změna pro Hradec považuje za vhodné, aby u každého bytového domu ve vlastnictví města bylo důkladně vyhodnoceno jeho možné využití např. pro sociální účely, dále význam a památková hodnota, stav domu či jeho výdělečnost a pouze u domů, které se ukážou jako zcela nepotřebné a pro město nezajímavé, navrhovat jejich prodej. Z těchto důvodů jsme se v tomto bodě zdrželi hlasování.

Bod 13.10 Správa majetku města - prodej nemovitostí - Právo stavby a budoucí prodej části pozemku pro výstavbu sportovního areálu v k.ú. Třebeš. Prodej pozemků pro sportovní areál SPORTPARK HIT Třebeš, k němuž se vztahovaly také petice projednávané v bodě 7. Prodej byl projednáván již v prosinci roku 2013 – viz komentář k řádnému jednání zastupitelstva ze dne 17. 12. 2013. Vzhledem k tomu, že opět bylo navrženo prodat pozemky za polovinu jejich odhadní ceny, nemohli jsme tento prodej podpořit.

Bod 13.11 Správa majetku města - prodej nemovitostí v k. ú. Pouchov. Zde jsme podpořili prodej pozemků v areálu letiště společnosti, která zde dlouhodobě podniká v oboru oprav letecké techniky a pozemky potřebuje pro svůj další rozvoj. V tomto případě šlo o prodej po celé řadě peripetií a zjevného házení klacků pod nohy této firmě ze strany některých úředníků magistrátu. Prodej se uskutečnil za spravedlivou cenu stanovenou znaleckým posudkem. Cílem Změny pro Hradec je podobné smysluplné využití areálu letiště a jeho postupná přeměna na centrum podnikatelských aktivit.

Bod 15 Správa majetku města - směna nemovitostí v k. ú. Slatina u Hradce Králové a Slezské Předměstí za pozemky k ucelení lokality Rozárka v k. ú. Třebeš. Díky této směně pozemků získalo město poslední pozemky v lokalitě Rozárka na Kopci Sv. Jana. Směna byla jednoznačně výhodná, a proto jsme ji plně podpořili. Více o problematice lokality Rozárka najdete v prvním a druhém komentáři.

Bod 21 Revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv. Mikuláše v Hradci Králové. Předmětem návrhu bylo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci roubeného kostelíka v Jiráskových sadech a uvolnění finančních prostředků ve výši 20.500.000,- Kč na tuto akci. Z našeho pohledu jde o poněkud megalomanskou záležitost a finanční prostředky by v oblasti památkové péče bylo záhodno využít lepším způsobem. Kostel v Jiráskových sadech potřebuje především kvalitní průběžnou údržbu a dle potřeby opravy poškozených částí. Megalomanské rekonstrukční akce výhodné především pro stavební firmy znamenají kromě utrácení velkých objemů finančních prostředků také snížení autenticity památky, což je v památkové péči pociťováno jako velký problém – jedním ze základních pravidel je „repair, do not restore“, tedy přednost pravidelné údržby a oprav před kompletními rekonstrukcemi. Z těchto důvodů se při znalosti stavu památky k této akci stavíme spíše rezervovaně a navržené usnesení jsme nepodpořili.

Bod 23 Změna smluvních vztahů pro realizaci projektu Park Malšovice. Nejdůležitějším bodem květnového zastupitelstva bylo nepochybně postoupení projektu Park Malšovice z developera ECE na developera HB Reavis a prodej pozemků pro stavbu tohoto záměru. Náš negativní postoj k výstavbě tohoto obřího obchodního centra naroubovaného na nový fotbalový stadion je všeobecně znám. A k tomuto tématu bylo napsáno již mnoho – viz řada našich komentářů. Zde proto nezbývá než rekapitulovat, že jsme vystoupili a hlasovali i v tomto případě (plném pochybností a právních nejasností) zásadně proti navrženému převedení záměru na jiného developera. Věc prošla jen o dva hlasy (podpora záměru tak mezi zastupiteli setrvale klesá). Protokol o hlasování je zde.

Dlužno podotknout, že nakonec se mezi sebou developerské firmy o měsíc později stejně nedohodli a tak se tento záměr dostal do faktické agónie. Věříme, že v průběhu letošního léta se už většina zastupitelů přesvědčila, že tudy cesta k novému stadionu nevede.

Hlasování zastupitelů Změny pro Hradec v ostatních bodech květnového zasedání zastupitelstva města (protokoly o hlasování), zvukové záznamy z jednání a přijatá usnesení najdete na stránkách magistrátu.

Autor: Adam Záruba

Přečteno: 2495x

Štítky: #

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna