Zastupitelstvo <br />2010 - 2014

Řádné jednání zastupitelstva dne 30. září 2014

V článku najdete komentář k bodům zářijového zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové a hlasování zastupitelů Změny pro Hradec ve vybraných bodech. Jednalo se o poslední zastupitelstvo před komunálními volbami v roce 2014, mělo celkem 71 bodů a přítomni byli všichni tři zastupitelé Změny pro Hradec.

Z důležitých a zajímavějších bodů zářijového zastupitelstva vybíráme:

Bod 17. Připojení se k trestnímu řízení s náhradou škody – parkovací dům v ul. Haškova. Zastupitelé ZPH podpořili návrh, aby se město Hradec Králové připojilo jako poškozený s nárokem na náhradu škody ve výši 23.088.430,- Kč k trestnímu řízení vedenému Krajským soudem v Hradci Králové v kauze parkovacího domu Kollárova. „Město Hradec Králové bylo dopisem Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové ze dne 9. června 2014 vyrozuměno o tom, že státní zástupce rozhodl o podání obžaloby ke Krajskému soudu v Hradci Králové na obviněného Josefa Malíře pro spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku a zločinu porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 odst. 1, 3 trestního zákoníku. V souvislosti se zahájením trestního stíhání v této věci bylo dále město vyzváno, aby sdělilo, zda se jako poškozený přihlásí s nárokem na náhradu škody do trestního řízení.“ – cit. z důvodové zprávy. Připojení města k trestnímu řízení bylo schváleno a bez zajímavosti není ani to, jak kdo ze zastupitelů hlasoval či nehlasoval.

Bod 19.31 Správa majetku města – služebnost inženýrských sítí v k. ú. Hradec Králové a k. ú. Slezské Předměstí – Penny Market na Pospíšilově třídě. Zastupitelé Změny pro Hradec hlasovali proti schválení služebnosti potřebné pro realizaci Penny Marketu na Pospíšilově třídě. S touto stavbou nesouhlasíme z důvodů urbanistických (nevhodná stavba v daném území), dopravních (navýšení dopravní zátěže na Pospíšilově třídě) a společenských (nesouhlas místních obyvatel) i s ohledem na to, že v lokalitě i širším území je dostatečná obchodní síť a další zařízení tohoto typu zde není potřeba. Služebnost nebyla zastupitelstvem schválena (pozn. služebnost nakonec schválilo nově zvolené zastupitelstvo po volbách – ani tentokrát však naši zastupitelé tuto věc nepodpořili).

Bod 20.19 Správa majetku města – prodej nemovitosti – st. p. č. 177 v k. ú. Hradec Králové. Jednalo se o prodej proluky naproti Klicperovu divadlu. Tento pozemek je asi posledním volným zastavitelným pozemkem na území historického jádra města a navíc ve velmi exponované a atraktivní poloze. Jako takový jsme ho považovali za strategickou nemovitost, které by se město v žádném případě nemělo zbavovat, a která mohla být v budoucnu využita pro výstavbu potřebných městských investic. Navíc bylo navrženo pozemek prodat napřímo za částku 1.732.500,- Kč vlastníku prominentní hradecké architektonické kanceláře, která dostává celou řadu lukrativních zakázek od města. Pokud by se město mělo tohoto pozemku zbavovat, pak to mělo být, dle našeho názoru, např. formou aukce či výběrového řízení, aby byla získána co nejvyšší kupní cena. Celá tato záležitost pro nás byla značně pochybnou a podezřelou transakcí (činěnou na poslední chvíli před volbami), proti které jsme jednoznačně vystoupili. Věc byla nakonec schválena i hlasy části tehdejší opozice.

Bod 25.9 Správa majetku města – různé – Oprava lesní cesty „Písečnice III.“ - etapa b) a c) – dodatečné stavební práce č. 1. Jednalo se o navýšení financí na stavbu předvolebního trháku - slavného bruslařského okruhu v městských lesích v důsledku „dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací veřejné zakázky "Oprava lesní cesty „Písečnice III.“ - etapa b) a c)", a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností“ v částce 1.023.788,80 Kč bez DPH. Výstavba asfaltky v městských lesích se tak dostala na celkovou částku 16.850.571,10 vč. DPH (což je zhruba dvojnásobek původních předpokladů). Jelikož stavba byla v té době již v plném proudu a nebylo možné ji ovlivnit, naši zastupitelé se spíše symbolicky zdrželi hlasování.

V dalších bodech zářijového zastupitelstva byly projednávány většinou nekontroverzní záležitosti, z nichž převážnou většinu naši zastupitelé podpořili v navrhované podobě. Hlasování zastupitelů Změny pro Hradec v ostatních bodech (protokoly o hlasování), zvukové záznamy z jednání a přijatá usnesení najdete na stránkách magistrátu.

Autor: Adam Záruba

Přečteno: 1877x

Štítky: #

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna