Komentáře

Poznámky k jednání zastupitelstva dne 25. října 2016

V článku najdete, jak jsme hlasovali na říjnovém zasedání Zastupitelstva města Hradce Králové.

Na jednání zastupitelstva byly tyto zajímavější body

Bod 10 – Úvěrové financování města – Vedení města si vzalo další nový úvěr za 160 000 000 Kč.

Naši zastupitelé nepodpořili další zadlužování města dalším významným úvěrem. Vedení města by se spíše mělo zaměřit na to, aby dobře a efektivně hospodařilo a neutrácelo finance za zbytečné a předražené akce jako Křižovatka Koruna (cca 130 milionů Kč) nebo přebujelé Informační centrum (cca 40 milionů Kč). Proti přijetí úvěru bylo jen 6 zastupitelů. Hlasovací protokol: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/21/0015.html

 

Bod 11 – Dohoda o narovnání – město HK, UniCredit Bank a ABD Invest – kauza pronájmu a rekonstrukce zimního stadionu

Jedná se o zásadní věc, právně velmi složitou. Podklady (smlouvy aj.) byly zastupitelům v rozporu s jednacím řádem poslány před víkendem (pátek večer) a hlasovány v úterý. Není reálné takto pozdě předané podklady odpovědně nastudovat, proto jsme se zdrželi hlasování.

Hlasovací protokol: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/21/0017.html

 

Bod 12 – Návrh dohody o narovnání mezi městem a společností CTP – Černá stavba skladů

Nepodpořili jsme návrh na uzavření dohody o narovnání ani vydání souhlasů k rozšíření přístupové komunikace a přivedení elektrické energie k černé stavbě, které by napomáhaly legalizaci černé stavby skladů firmy CTP. Opětovně jsme u tohoto bodu komentovali arogantní přístup pana primátora Finka, který nám přes příslib z minulého jednání zastupitelstva nedodal slíbenou korespondenci mezi firmou CTP a městem. Navíc podklady zastupitelé dostali v rozporu s jednacím řádem až v pátek odpoledne a následující úterý byly hlasovány. Upravený návrh smlouvy jsme dostali až na zastupitelstvu na stůl!!! - je to jen další díl z neúcty vedení města k zastupitelům. Velmi zvláštní přístup je i přístup, kdy naši stranu pan primátor nepřizval k jednání ostatních stran, kde se jednalo o případné pomoci legalizaci černé stavby. Podivný byl přístup kolegů zastupitelů hnutí ANO, kteří nechtěli za hlasování převzít odpovědnost a vytažením hlasovacích karet se stali na zastupitelstvu nepřítomní, ačkoliv na židlích v danou chvíli seděli :) Poněkud zvláštní...

Doporučujeme oba hlasovací protokoly:

Hlasování smíru o návrhu čistě CTP - čistě developerská varianta:
http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/21/0019.html

Hlasování o jemně upraveném návrhu - prý lepším pro město, ale to nikdo neví, protože jsme ho dostali před hlasováním na stůl přímo na jednání:
http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/21/0047.html

 

Bod 25 – Žádost o poskytnutí mimořádné dotace v oblasti sportu – Tenis – Centrum DTJ HK

Bez jakékoliv dokumentace, na co jsou finance určeny, přiřklo zastupitelstvo města DTJ HK dotaci 1,8 milionu Kč!!! Jedná se jednoznačně o netransparentní poskytování veřejných financí a to navíc mimo standardní dotační řízení. Při připomínce k tomu, že vedení města zastupitelům k dané dotaci nedoložilo patřičnou dokumentaci, resp. ji nedoložil ani žadatel, nám pan primátor Fink odpověděl, že se máme jít na místo osobně podívat (záznam 16:49 – 16:50 - http://web2.mmhk.cz/zm/2016/21/HerSie/HerSieHtml5.html ).

Hlasovací protokol: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/21/0043.html


 


 

 

Autor: Martin Hanousek

Přečteno: 1403x

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna