Komentáře

Poznámky k jednání zastupitelstva dne 25. listopadu 2016

V článku najdete, jak jsme hlasovali na listopadovém zasedání zastupitelstva města v zajímavějších bodech.

 

Prodej pozemků pro projekt PILOT na Moravském Předměstí (bod 8.5)

V září 2016 jsme vystoupili proti prodeji, pronájmu a právu provedení stavby PILOT a žádali jsme, aby tento záměr byl upraven způsobem, který by pomohl zachovat alespoň část současné zeleně a hřiště. Zastupitelstvo v září s našim návrhem souhlasilo, resp. Záměr na prodej pozemků neschválilo viz http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/20/0037.html

K našemu překvapení se věc v rozporu s jednacím řádem objevila na listopadovém zastupitelstvu znovu, což je zvláštnější o to, že vedení města slíbilo jednání s místními občany, které ale naplánovalo až po jednání zastupitelstva. Náš zastupitel Adam Záruba na toto upozornil a na jeho návrh byl bod zatím stažen.


 

Ochrana Březhradských písčin – směna pozemků (bod 10.1)

Zastupitelstvo mělo na jednání bod týkající se lokality v Březhradě, kde v minulosti měl vzniknout sklad firmy Thyssen. Změna pro Hradec se vytrvale snaží zachránit tento přírodovědně cenný prostor tzv. Březhradské písčiny. Bohužel tato plocha je stále v územním plánu určená k zástavbě. Snad se nám vytrvalým tlakem podaří dosáhnout toho, že v novém územním plánu zde už výstavba nebude možná.

Listopadové zastupitelstvo mělo jedinečnou šanci tuto lokalitu zachránit směnou nebo výkupem. Vlastník pozemku firma Presela nabídla směnu pozemků Březhradských písčin za jiné pozemky města. Firma chtěla ornou půdu v majetku města. Směna byla finančně výhodná, protože ohodnocení cca 5 hektarů pozemků Březhradských písčin udávalo nějakých cca 1,8 milionu. Firma chtěla ornou půdu v majetku města. Navrženo to bylo směnu neschválit, mj. s paradoxním stanoviskem odboru ŽP, které navrhlo směnu neschválit, protože získávané pozemky jsou moc přírodně cenné :)

Navrhli jsme, aby se město pokusilo pozemky vykoupit. Bohužel náš návrh neprošel a považujeme to za obrovskou škodu. Výkupem by jednak byla zachráněna přírodní lokalita, ale město i místní občané by získali mimořádný prostor k rekreaci (nyní je přístupnost pouze na libovůli vlastníka), město mohlo získat i záložní strategický zdroj vody (možná dokonce pitné), který se zde nachází také. Přístup zastupitelstva považujeme nejen za chybný, ale především za velmi krátkozraký.

Hlasovací protokol o našem návrhu na výkup pozemků: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/22/0020.html

Zvukový záznam: bod 10.1 - http://web2.mmhk.cz/zm/2016/22/HerSie/HerSieHtml5.html


 

Technologického centrum - platba vyrovnávací platby

V návaznosti i na naše minulá hlasování jsme nepodpořili vyrovnávací platbu pro Technologické centrum ve výši 6.950.000 Kč/ročně na roky 2017-2018. Dosud se nedaří, aby Technologické centrum splňovalo své původní poslání a jeho výkony neodpovídají masivní finanční podpoře ze strany města. Hlasovací protokol: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/22/0031.html

 

Herny, kasína – vyhláška o provozování loterií a jiných podobných her (bod 21)

Bohužel jsme z předběžné diskuze nad návrhem vyhlášky byli proti minulému volebnímu období vyloučeni, ale takový je přístup současného vedení města i v jiných záležitostech. Navržená vyhláška omezuje počet povolených míst pro provoz hazardu, což podporujeme. V návrhu vyhlášky byly dvě problematická místa – dle obecných kritérií měla být vyřazena herna na třídě Karla IV., ovšem rada města navrhla toto místo ponechat a doporučila zařadit nové místo k provozu automatů aj. a to Hotelu Alessandria. Domníváme se, že zvláště u vyhlášky omezující hazard je třeba maximálně dbát na to, aby z ní nebyly dělány výjimky a přístup k provozovatelům byl zcela rovný a vyřazení míst bylo děláno na základě obecných kritérií. Proto jsme navrhli hernu na Karla IV., což neprošlo: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/22/0035.html

A dále jsme prosazovali vyškrtnout a nevytvářet novou hernu/kasino v Alessandrii, což také neprošlo: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/22/0036.html

Pak neprošla ani celá vyhláška (http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/22/0037.html ), avšak po poradě zastupitelských klubů to samé prošlo nejtěsnějším způsobem 19 hlasy ( http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/22/0039.html ), tím pádem nedošlo k opakovanému hlasování o nezařazení nové herny v Hotelu Alessandria.


 

Výběr varianty mimoúrovňových křížení v souvislosti s plánovaným zdvoukolejněním a modernizací železniční trati Opatovice – Hradec Králové (bod 21)

Náš zastupitel Martin Hanousek navrhl řešení doplnit o podchod pro pěší ul. ke spojení Šmeralova/Janáčkova nebo Družstevní. Bohužel tento návrh neprošel: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/22/0055.html Přesto se pokusíme, aby ještě došlo k prověření této možnosti.

Po rozsáhlé diskuzi zastupitelstvo v zásadě konsenzem schválilo kompromisní variantu pokračování přípravy mimoúrovňových křížení ve variantě 3b – tj. mimoúrovňová křížení pro pěší a cyklisty, přípravné práce pro budoucí realizaci podjezdu Kuklenská/Kuklenská v souladu s požadavky SŽDC (tj. bez realizace rámu/tubusu).

Honkova - automobilová doprava - úrovňově, oba směry; pěší a cyklisté - mimoúrovňově, oba směry; Kuklenská - automobilová doprava - úrovňově, oba směry; pěší a cyklisté - mimoúrovňově, oba směry; Bezručova - pěší a cyklisté - mimoúrovňově, oba směry

Pozitivně vnímáme to, že byla opuštěna varianta podjezdu Kuklenská – s vyústěním do ulice Poděbradova. Hlasovací protokol: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/22/0056.html

 

Rozpočet odboru informatiky - Portál občana (bod 33)

Zdrželi jsme se hlasování v navýšení akce "010-060 Portál občana" v částce 14.000.000 Kč a navýšení akce "010-060 Portál občana" v částce 14.000.000 Kč. Zastupitelé nedostali k těmto poměrně zásadním částkám vůbec žádné podkladové materiály a odpovídající vysvětlení.

Hlasovací protokol: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/22/0052.html

 

Jednací řád

Náš zastupitel Adam Záruba navrhl změnu jednacího řádu, aby i nejmenší strany zastoupené v zastupitelstvu (tj. se dvěma členy) mohly mít zastupitelský klub. Naší snahou byla částečně i reakce na to, že v řadě důležitých jednání (vyhláška o hazardu, narovnání s firmou CTP aj.) nás pan primátor Fink nepřipustil k jednání a informacím s odkazem, že nemáme vlastní zastupitelský klub, což je samo o sobě zvláštní jednání. Bohužel kolegové zastupitelé nevyšli našemu návrhu vstříc viz: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2016/22/0054.html 


 


 

 

Autor: Martin Hanousek

Přečteno: 1401x

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna