Komentáře

Poznámky k jednání zastupitelstva konaného dne 27. září 2016

Zářijové zasedání zastupitelstva mělo celkem 56 bodů. Přítomen byl za nás zastupitel Adam Záruba, Martin Hanousek se jako lídr kandidátky do krajských voleb omluvil z důvodu důležité předvolební debaty. Z důležitých či zajímavých bodů vybíráme následující.

Bod 18.11 Správa majetku města - prodej, pronájem a právo provedení stavby, k. ú. Nový Hradec Králové. Opět se jednalo o starý známý záměr Pilot 1 na Moravském Předměstí v Mandysově ulici. Zastupitel Adam Záruba navrhl, aby bylo ještě jednáno s investorem o úpravě záměru – odsunutí záměru novostavby dvou bytových domů PILOT 1 severním směrem od stávajícího bytového domu a mimo pozemky p.č. 511/17, 511/18, 511/20, 534/12 a část 545/24 s cílem zachování stávající zeleně a dětského hřiště. Tento návrh bohužel nebyl přijat – viz jmenovité hlasování. Pokud není vůle jednat o úpravě záměru, tak z našeho pohledu není důvod souhlasit s pronájmem a prodejem městských pozemků – proto náš zastupitel hlasoval proti původnímu návrhu usnesení o pronájmu, prodeji a právu provést stavbu. Toto kupodivu také nebylo zastupitelstvem přijato (spíše proto, že vládnoucí koalici chybělo několik zastupitelů a neměla tak potřebný počet hlasů). Je však jasné, že se vedení města bude snažit prodej protlačit znovu co nejdříve – otevírá to nicméně určitý prostor pro další vyjednávání.

Bod 24.1 Správa majetku města - právo stavby pro výstavbu parkovacího domu v Gayerových kasárnách. Řešení parkování v centru města považujeme za jednu ze svých priorit a podporujeme i výstavbu parkovacího domu v areálu Gayerových kasáren. Proto jsme podpořili i tento bod. Jsme rádi, že se výstavba tohoto zařízení přiblížila ke své realizaci, byť je samozřejmě určitým způsobem nepříjemnou skutečností, že půjde opět o parking v režimu firmy ISP.

Bod 40. Návrh programu XXIV. ročníku cyklu výstav, veletrhů, kulturních, společenských a sportovních akcí Calendarium Regina 2017. Asi nejvýbušnější bod zářijového zastupitelstva, ve kterém se projednávalo ponechání festivalu Hip Hop Kemp v Calendariu Regina (tj. v programu nejvýznamnějších hradeckých kulturních a společenských akcí). My jsme jednoznačně přihlédli k názoru kulturní komise a náš přítomný zastupitel Adam Záruba proto jednoznačně podpořil setrvání festivalu na seznamu Calendarium Regina. Nepodceňujeme problémy, které se letos na Hip Hop Kempu vyskytly (nepořádek, problémy s drogami), a určitě považujeme za nutné jejich řešení, ale celou taškařici kolem vyřazování festivalu ze seznamu městem podporovaných akcí vnímáme jako pokračování války vedené vedením města proti provozovateli Hip Hop Kempu panu Maliníkovi (která se projevila již několikrát). A to rozhodně nechceme podporovat, ani se toho účastnit. I proto se Adam Záruba nakonec nezapojil do dlouhé diskuse zastupitelů k tomuto bodu, která byla neskutečnou a nekonečnou přehlídkou pokrytectví, sebeprezentace v rádoby konzervativním duchu a bezmezného tlachání.

Kromě tohoto bodu bylo zářijové zastupitelstvo poměrně klidné a bez řešení dalších kontroverzních záležitostí. Řada bodů se věnovala opět dotačním programům, kde v převážné většině případů respektujeme doporučení komisí Rady města. Protokoly o hlasování, zvukové záznamy z jednání a přijatá usnesení najdete opět na stránkách magistrátu.

Autor: Adam Záruba

Přečteno: 1162x

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna