Komentáře

Poznámky k jednání zastupitelstva dne 25. dubna 2017

V článku najdete, jak jsme hlasovali na dubnovém zasedání Zastupitelstva města Hradce Králové.

Na dubnovém zastupitelstvu byly tyto zajímavější body.

8 a 9 - Závěrečný účet města za rok 2016 a nakládání s volnými finančními prostředky

Příjmy města v roce 2016 převýšily výdaje o cca 180 milionů korun. Tento přebytek byl bohužel dán významnou neschopností města realizovat velké a potřebné investiční akce (rekonstrukce Velkého náměstí apod.), kdy kapitálové výdaje rozpočtu byly čerpány z pohých 33%. Nedokončeny zůstaly akce za 483 milionů. V tomto ohledu nelze výsledek hodnotit moc pozitivně.

Podpořili jsme, aby ze zůstatku finančního vypořádání za rok 2016 bylo 50 milionů korun vyčleněno jako specifická rezerva na krytí budoucích nákladů souvisejících s regenerací Benešovy třídy. Jedná se pro nás o prioritní akci (s náklady vyšších stovek milionů korun), kde bychom podpořili i významnější vytváření rezervy a především bezodkladnou realizaci.

 

17.4 – výkup pozemků pro cyklostezku Malšova Lhota – břeh a niva Orlice

Nepodpořili jsme výkup pozemků v nive Orlice pro zamýšlenou mezinárodní cyklostezku č. 14. Dlouhodobě prosazujeme, aby tato mezinárodní cyklostezka byla vedena jinou trasou. Realizace mezinárodní cyklostezky v parametrech široké asfaltové komunikace ohrožuje významné stromořadí na břehu Orlice, které bylo uchráněno zásahů v souvislosti se záměry Povodí Labe. Stávající komunikaci a pěšinu chceme ponechat v současném stavu, aby byla využívána pro pěší na procházky a pro místní cyklodopravu, nikoliv masovou mezinárodní. Vyasfaltováním (výhledově i na břehu) by patrně vedlo k dalšímu zatížení již nyní velmi navštěvované trasy a konfliktům mezi cyklisty, pěšími a nově díky vysfaltování i bruslaři. Výkup jsme nepodpořili i kvůli vysoko stanovené cenně 480 Kč/m2, louka v nivě a přírodním parku Orlice takovou hodnotu určitě nemá.

cyklostezka

22 - návrh na vstup do vlastnické struktury FC Hradec Králové a.s.

Nejrozsáhlejším bodem jednání byl bod o vstupu soukromých vlastníků do fotbalového klubu FC HK a. s.

Bohužel vedení města záměr vstupu a podmínky výběru soukromého investora se zastupiteli předem nekonzultovalo a postavilo je před hotovou věc, což jsme jako nevhodný postup připomínkovali. Nepovažujeme za vhodné, aby parametry hodnocení nastavovalo samotné vedení klubu. Toto mělo udělat město jako vlastník. Zastupitelstvo mělo předem stanovit cíle, jakých chce dosáhnout atd. Změna pro Hradec dlouhodobě podporuje převedení FC HK na soukromého vlastníka a to, co největšího podílu a co nejrychleji. 100% vlastnictví klubu městem není vhodné a projevuje se podle nás i ne zrovna uspokojivými výsledky. Jsme přesvědčeni, že soukromý vlastník by klub vedl lépe, než političtí zástupci města.

V nabídce nám vadí, že vedení města nepočítá s tím, že by měl klesnout příspěvek města na financování klubu. To by měl být jeden z hlavních cílů. Opět jsme připomenuli, že financování porušuje pravidla Evropské unie do veřejné podpoře a že této chybí notifikace od Evropské komise.

Zastupitelům také nebyl předložen žádný doklad k ocenění akcií klubu.

Zastupitelstvo vyhodnotilo nabídky k dalšímu jednání v pořadí 1. Ivo Ulich a společníci, 2. Koncedo a Hala Kněžmost, 3. Alessandro Barilli.

Podrobněji zvukový záznam: http://web2.mmhk.cz/zm/2017/27/HerSie/HerSieHtml5.html

 

27 - Mountfiled HK - návrh úpravy akcionářské dohody, navýšení dotace a základního jmění společnosti

28 - Návrh na poskytnutí individuální dotace společnosti Mountfield HK na projekt "Extraliga mužů v ledním hokeji - sezóna 2017/2018"

V lednu 2017  jsme upozornili na prohlubující se kumulovanou ztrátu ve společnosti Mountfield HK, která je přes 30 milionů Kč! V této společnosti má město 50% akcií a své zástupce v představenstvu i dozorčí radě, kteří měli na řádné hospodaření dohlížet. Zjevně se jim to výrazně nedaří. Na jednání zastupitelstva jsme připomenuli i dávno porušený slib při příchodu extraligy a Mounfieldu, že dotace města bude stejná jako v případě první ligy. Financování ze strany města opakovaně porušuje pravidla (de minimis) a je nepovolenou veřejnou podporou. Bohužel s nulovým zájmem města tuto věc řešit. Dubnové zastupitelstvo místo toho navýšilo roční částku dotace na 20 000 000 Kč/ročně! A dále schválilo prodloužení Dohody o výkonu akcionářských práv a závazku na financování do roku 2024/2025.

Takřka osamoceni jsme hlasovali proti: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2017/27/0040.html

Obdobně jsme nepodpořili navýšení dotace na sezónu 2017/2018 jen na projekt extraligy dopělých na 15 000 000 Kč (tj. bez započítání dalších příspěvků do mládeže, stadionu aj.).

http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2017/27/0041.html

Dlouhodbě požadujeme, aby tématika nepovolené veřejné podpory byla vyřešena. V krajním případě hrozí klubu vrácení dotací a zrušení všech smluv o podpoře.

 

Autor: Martin Hanousek

Přečteno: 921x

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna