Komentáře

Poznámky k jednání zastupitelstva dne 30. května 2017

V článku najdete, jak jsme hlasovali na květnovém zasedání Zastupitelstva města Hradce Králové.

Za zajímavějších bodů vybíráme:

29 - Koupě stavby pro uskladnění jízdních kol na Riegrově náměstí v HK
V březnu 2017 byl i z našeho podnětu stažen výkup věže na parkování kol na Riegrově náměstí, která má být odstraněna v souvislosti s demolicí Černigovu (podrobněji zápis z března). Výkup se ale na zastupitelstvo vrátil a k našemu překvapení prošel. Náš zastupitel Martin Hanousek upozornil, že stavba určená k odstranění dle zákona o oceňování majetku má cenu materiálu, dále že město nemá důvěryhodnou představu, kam věž smysluplně umístí, když připravuje novou podzemní před vlakovým nádražím. Navrhovaná cena je absurdí i vzhledem k tomu, že na novostavbu lze čerpat 85-90% dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj - tj. lze novou pořídit za 1,5-2 miliony nákladů města, jak to učinily Pardubice, Litoměřice aj. Za to vedení Hradce koupilo starý prototyp za 6,05 milionů! Dle vyjádření majitele, ale odkup slíbil pan primátor... co na tom, že v tom případě je to obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Hlasovací prokol: 25 pro - 4 se zdrželi - 4 proti - 2 nehlasovali
http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2017/28/0038.html


44 -Fotbalový stadion HK - průběh projektových prací, rozhodnutí o nákladech stavby
Zcela zásadně jsme se postavili proti tomu, abychom na základě dopisu v současnosti vazebně stíhaného předsedy FAČR Miroslava Pelty pod záminkou jakési dotace prodražili stadion o dalších 150 milionů, tj. z 400 na 550. Domníváme se, že by naše město nemělo připravovat nereálný projekt pod vidinou nejasné podpory, ale připravit variantu, kterou je schopné realizovat samo.

Více např. HK Deník: Pelta poslal Hradci 'noty': Chce lepší stadion. Zastupitelé s ním souhlasí
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/pelta-poslal-hradci-noty-chce-lepsi-stadion-zastupitele-s-nim-souhlasi-20170530.html
Hlasovací protokol:  21 pro (z 19 nutných) - 9 se zdrželo - 2 proti - 1 nehlasoval.
http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2017/28/0040.html

22 - Změna rozpočtu v kapitole 19 - kancelář tajemníka, běžné výdaje
Poměrně zajímavý bod, kdy nám pod deklarací snahy urychlit přípravu územního plánu, bylo předloženo vyvedení vypořádání části námitek k územnímu plánu na externí zpracovatele. Celkem 2 000 000 Kč. V materiálu byli zmíněni konkrétní vhodní zpracovatelé, kteří ovšem jsou z týmu zpracovatele územního plánu. Náš zastupitel Martin Hanousek upozornil, že to vnímá jako poněkud problematické a jako možný střet zájmu, když by členové zpracovatelského týmu rozhodovali místo příslušných úředníků o vypořádání námitek veřejnosti. Odměna externistům je navrhována na úrovni 370-550 Kč/hod. Kéž by vedení města bylo tak štědré i k úředníkům města...


41 - Změna rozpočtu kapitoly 19 - kancelář tajemníka
V bodu bylo navrhováno navýšení platů zaměstnanců Magistrátu města HK v částce 2 238 000 Kč. Zaujalo nás, že dle důvodové zprávy ale část těchto financí má být určena na plat nového druhého tiskového mluvčího. Na náš dotaz tajemnice odpověděla, že to je omyl v důvodové zprávě, že na tiskového mluvčího tyto finance nejsou. Tak doufáme, že se ony finance skutečně dostanou na platy zaměstanců MMHK.  


19 - Modernizace trati Hradec Králové-Pardubice-Chrudim, 2. stavba zdvoukolejnění Opatovice nad Labem–Hradec Králové - dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci
Velmi nás zarazila informace z důvodové zprávy a stanovisko ekonomického odboru magistrátu města Hradec Králové, který upozorňuje, že není dosud vyřešena otázka finančních zdrojů na realizaci samotné investice ze strany statutárního města Hradec Králové ve výši cca 460 mil Kč! Náš zastupitel Adam Záruba k tomuto vznesl dotaz, kde jsme byli náměstkem Vedlichem ubezpečeni, že náklady pro město prý budou max 40 milionů za Kuklenský podjezd, podjezd Bezručova zaplatí SŽDC a další dva podjezdy/podchody z 90% uhradí dotační titul SFDI tj. z cca 2x40 milionů nákladů.
 

Bod 10.1 a 10.2 - Správa majetku města - služebnost, k. ú. Nový Hradec Králové a Slezské Předměstí
V souladu s hlasování v minulých letech jsme nepodpořili úpravy smluv týkajících se problematických záměrů na stavbu Kauflandu u Milety a dále kontroverzního projektu Komplex Alessandria v místě parčíku u Polikliniky II (společnost Golem Group). V roce 2013 jsme nepodpořili prodej pozemků města k tomuto záměru (viz ZDE).

Autor: Martin Hanousek

Přečteno: 934x

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.

Podpořte
Změnu pro Hradec
Kontakt | Strana zelených | Změna | RSS
Facebook Změna pro Hradec Strana zelených - Královéhradecký kraj Politické hnutí Změna