fbpx

Ing. Adam Záruba, Ph.D.

zastupitel a předseda spolku pro ochranu přírody a památek

Ing. Adam Záruba, Ph.D.

Adam Záruba žije od svého narození v roce 1978 v Hradci Králové. Vystudoval obor Inženýrství životního prostředí na Stavební fakultě ČVUT v Praze. V rámci svého doktorského studia na tamní Katedře urbanismu a územního plánování se zabýval problematikou krajinného rázu a jeho ochrany. Od roku 2010 je zastupitelem a od roku 2018 radním města Hradec Králové. Je členem Komise místní samosprávy v Malšově Lhotě a předsedou Komise rady města pro životní prostředí. Pracuje v Krňovicích, kde jeho rodina za podpory přátel a příznivců buduje a provozuje Podorlický skanzen Krňovice. Mezi jeho zájmy patří zejména ochrana a péče o památky a přírodní dědictví a moderní architektura 2. poloviny 20. století.