fbpx

RNDr., PhDr. Ivo Králíček, Ph.D

středoškolský a vysokoškolský učitel, zastupitel města

RNDr., PhDr. Ivo Králíček, Ph.D

Ivo Králíček od roku 1996 učí na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové biologii a matematiku, od roku 2004 na Přírodovědecké fakultě UHK pak přednáší didaktiku biologie. Dlouhodobě  se snaží u svých studentů vzbudit zájem o přírodovědné obory. K tomu mu slouží mimo jiné dobrovolnická práce pro celostátní biologickou olympiádu, kde působí jako vedoucí pracovní skupiny a místopředseda Ústřední komise. Organizuje řadu odborných exkurzí, přednášek a kurzů pro mládež a učitele se zájmem o přírodu. Za svoji činnost získal v roce 2019 cenu Učené společnosti České republiky pro pedagogy a v roce 2011 Cenu za přínos k rozvoji EVVO v Královéhradeckém kraji.

„Jestliže budu zvolen do zastupitelstva, vidím svůj možný přínos pro město v práci v oblasti školství a v pomoci při řešení otázek, které se týkají životního prostředí. Aktivně se budu zapojovat do ochrany cenných lokalit v katastru našeho města, podporovat navýšení finančních prostředků pro školy zřizované městem.“