fbpx

Mgr. Hana Kujalová

vedoucí vychovatelka domova mládeže

Mgr. Hana Kujalová

Hana Kujalová pracuje jako vedoucí vychovatelka domova mládeže při zdravotnické škole. Ve své pedagogické praxi se dlouhodobě věnuje environmentální výchově, zapojování žáků a studentů do aktivit zlepšujících životní prostředí a zároveň posilujících sounáležitost s hendikepovanými a dlouhodobě nemocnými dětmi, spoluobčany a seniory.