fbpx

Ekonomika a hospodaření s majetkem města

Ekonomika a hospodaření s majetkem města

  • Zpracujeme plán realizace hlavních investičních priorit města včetně jejich financování.
  • Zaměříme se na maximální využití evropských i národních dotací. Akce budeme realizovat podle potřebnosti pro město, nikoliv kvůli vyčerpání dotací za každou cenu.
  • U rozhodování o stavebních veřejných zakázkách podpoříme hledisko nejvyšší kvality, nejen soutěžení na nejnižší cenu. Budeme využívat více architektonické soutěže. Důraz budeme klást na kvalitu zadávací dokumentace a důslednou kontrolu kvality prováděných prací.
  • Dohlídneme na spravedlivé dělení financí a investic mezi centrální a okrajové části města.
  • Budeme hledat úspory v hospodaření města v připravovaných investicích.Považujeme za nutné prověřit ekonomickou náročnost všech připravovaných investičních akcí města i jeho dalších výdajů a v případě reálnosti úspornějších řešení dáme přednost úsporám.
  • Podporujeme revizi a právní rozbor výhodnosti smluv uzavřených dosavadními vedeními města (např. smlouva s ISP, Veolia). V případě jejich nevýhodnosti, bude-li to po právní stránce schůdné, budeme podporovat kroky směřující k nápravě. Provozování systému parkování a provozování vodovodů by se mělo vrátit do správy města.
  • Zlepšíme nakládání s majetkem města a jeho údržbu (komunikací, nájemních bytů atd.). Jsme zásadně proti další privatizaci veřejných služeb (např. veřejného osvětlení).
  • Nikdy nepřistoupíme k privatizaci městské společnosti Tepelné hospodářství HK. Naopak chceme podpořit zachování statusu městské společnosti a přispět k jejímu dalšímu rozvoji. Podpoříme projekty na zvýšení nezávislosti města na dodávkách tepla a elektrické energie z Elektráren Opatovice a. s. Společnost Tepelné hospodářství zapojíme aktivně do rozvoje městských energetických zdrojů a projektů na energetické úspory, stejně tak do podpory občanských energetických projektů. THHK by se mělo zapojit do vzniku nových lokálních výrobních kapacity (např. fotovoltaika) ve vlastnictví města (střechy městských budov, parkoviště a jejich FVE zastřešení apod.).
  • Vyvoláme jednání s Armádou ČR a státem o málo využívaných objektech ve středu městu – Žižkova kasárna Tyto objekty mají velký potenciál k rozvoji města. Umístění vojenských objektů ve středu města nepovažujeme za vhodné.
  • Prodej a směny pozemků a nemovitostí města by měly být prováděny jen výjimečně ve zvláště odůvodněných případech.

"