fbpx

Kultura, sport a cestovní ruch

Kultura, sport a cestovní ruch

Kultura

 • Rozmanitá kultura. Budeme podporovat formou grantových výzev všechny druhy živé i neživé kultury včetně akcí alternativních a menšinových.
 • Považujeme za důležité, aby gesce kultury a cestovního ruchu (případně s gescí sportu) měla opět samostatného gesčního náměstka/yni. Tyto gesce jsou tak významné a rozsáhlé, že by neměly být na okraji zájmu.
 • Zapojení studentů. Vhodnými programy se budeme snažit zapojit studenty do kulturních aktivit, a to i studenty zahraniční. Finančně a organizačně podpoříme stáže studentů u hradeckých kulturních institucí (ať už těch zřizovaných městem, nebo zavedených nezávislých spolků ) a to jak dlouhodobější, tak jednorázové v souvislosti s pořádáním např. s významných kulturních akcí (divadelní festival, jazzový festival atd.).
 • Kulturní prostředí. Kultura není jen divadlo, výstavy či koncerty, ale také kultivovaný veřejný prostor. Prosadíme jednotnou koncepci městského mobiliáře, na jehož návrh vypíšeme soutěž. Budeme regulovat reklamu a pouliční prodej a chceme kultivovanou podobu restauračních zahrádek v historickém prostředí. Kvalitní veřejný prostor se netýká jen centra, ale i sídlišť a předměstí.
 • Kvalitnější umění v ulicích! Na osazování uměleckých děl, hlavně soch a fontán, budeme vždy vypisovat transparentní umělecké soutěže. Odbornou péči si zaslouží desítky už existujících děl ve veřejném prostoru celého města, zvlášť z druhé poloviny století.
 • Náplavka! Zaměříme se na zlepšení koordinace akcí na Náplavce, zlepšení zázemí pro pořádání akcí i jejich podporu.
 • Víc památek a lepší podporu jejich vlastníkům. Hradec Králové jako klenot moderní architektury si zaslouží více kulturních památek z první a především druhé poloviny 20. století, současně ale musí být efektivněji přerozdělována státní podpora vlastníkům na kompenzaci jejich náročné údržby. Každá podpora musí být posouzena individuálně, nikoli podle jednotných tabulek.
 • Podpoříme pravidelná setkávání aktérů kultury ke zlepšení komunitního plánování, ověřování potřeb i z okrajových částí města atd.
 • Zaměříme se na zlepšení technického zázemí pro kulturní akce (elektrické přípojky, internet apod.) a zjednodušíme administrativu (zábory, granty ). Město má vytvářet dobré podmínky pro konání akcí.
 • Podpoříme pořadatele, aby konané akce byly více ekologicky udržitelné – podpora systému vratných kelímků, podpora třídění odpadů atd.
 • Chceme se zaměřit na zlepšení komunikace města směrem k pořadatelům – profesionálněji a pozitivněji.
 • 800 let města – pestře. Je třeba změnit přípravu tohoto významného výročí našeho města. Tato akce nemůže být jen akcí starších pánů. Právě Hradec Králové by měl zapojit ženy i mladé lidi a přinést novou energii, nápady a pestrost. Městské oslavy mají patřit všem generacím a občanům.

Ochrana památek

 • Zvýšenou pozornost budeme věnovat památkám v majetku města – dotáhneme obnovu a využití Svinarského mostu, rekonstrukci Flošen, zachování zbytků Koželužny v Kuklenách a vytvoření živého moderního veřejného prostoru v této lokalitě. Vytvoříme pasport drobných památek ve veřejném prostoru s plánem na odbornou údržbu těchto památek.
 • Zlepšíme ochranu dosud stále opomíjených památek – architektury a výtvarného umění ve veřejném prostoru ze 2. pol. 20. století, technických památek a průmyslového dědictví – město musí být v ochraně aktivní a pasivně nepřihlížet likvidaci cenného umění a památek. Změně pro Hradec a Zeleným se v minulosti povedlo před zánikem zachránit řadu podobných objektů – sochu Dlouhý, Široký a Bystrozraký (nyní před divadlem Drak), Dívku z kruhy (u fotbalového stadionu), cenou mozaiku z letiště, zabránit demolici zbytků Koželužny v Kuklenách, částečně zachránit Svinarský most…

Rekreace obyvatel města a cestovní ruch

 • Více o architektuře! Prioritní oblastí pro prezentaci města navenek je moderní architektura a urbanismus. Budeme podporovat zpracování dalších fází Královéhradeckého architektonického manuálu, který je unikátní databází architektury z let 1894–1950, využitelných pro cestovní ruch.
 • Podpoříme vznik kreativního centra k využití širšímu spektru obyvatelstva a zájmových spolků či institucí – ve stylu např. Pražského kreativního centra, Brněnského Kunstu apod.
 • Zlepšíme podmínky pro pobyt lidí v parcích a veřejném prostoru – více pítek, toalet, laviček, stojanů na kola ve městě i v parcích.
 • Vedle dosavadních priorit turistického ruchu – války 1866, architektury a loutkařství, budeme hledat i nové příležitosti prezentace Hradce Králové například v propagaci technických památek, architektury 2. pol. 20. století a přírodních lokalit. Budeme podporovat využívání městských lesů pro šetrné rekreační aktivity obyvatel města.
 • Zaměříme se na zlepšení podmínek pro kongresovou turistiku a modernizaci a rekonstrukci kongresového centra Aldis.
 • Budeme podporovat rozvoj Parku 360 (dříve Festivalpark) a pořádání nejen hudebních festivalů. Budeme dbát, aby akce probíhaly s ohledem na místní obyvatele a pořadatelé se maximálně snažili snížit negativní dopady na majetek města i občanů, pořádek ve městě a životní prostředí.
 • Více koupání. Pro rekreaci obyvatel má Hradec málo kapacit zvlášť pro venkovní koupání a plavání. Podporujeme rozšíření kapacit koupaliště Flošna. Zlepšíme podmínky pro koupání v řece Orlici a Labi – doplnění sprch, převlékáren, laviček na náplavce Budeme pokračovat v podpoře areálu Stříbrný rybník s řešením kvality vody.

Sport

 • Naší prioritou je privatizace obou profesionálních sportovních klubů (fotbal, hokej) s cílem zajistit pro ně nezávislost na politických strukturách a snížit závislost klubů na městských financích. Budeme nadále podporovat financování činnosti mládeže a údržby stadionů těchto klubů. U profesionální činnosti dospělých navrhneme řešení financování klubů tak, aby nebylo v rozporu s pravidly o nepovolené veřejné podpoře. Provoz fotbalového stadionu v době záruky na nový stadion bude zajišťovat fotbalový klub a až pak případně soukromý subjekt.
 • Dokončíme převod haly Slávie do majetku města a podpoříme rekonstrukci Podpoříme rekonstrukci haly TJ Sokol.
 • Podpoříme větší otevřenost hřišť u základních škol veřejnosti a to včetně příslušného financování jejich provozu a údržby.
 • Budeme podporovat rozmanitost sportovního vyžití občanů města podporou malých, na finance nenáročných sportů (např. florbalu, juda, badmintonu, stolního tenisu apod.)a zájmové sportovní aktivity všech věkových skupin, zejména pak dětí a seniorů.

"