Team Category: Kandidátka 10

Mgr. Jiří Zeman

vedoucí pracovník samosprávy a trenér fotbalové mládeže

Mgr. Tomáš Kopecký

vedoucí odboru životního prostředí ORP, předseda VČ České společnosti entomologické