8. Bezpečnost ve městě, činnost Městské policie

8.1 Za nezastupitelné považujeme preventivní hlídkování městských strážníků (pěších či na služebních kolech) v problematických lokalitách (jako je např. okolí obchodního domu Tesco a vlakového i autobusového nádraží, některé parky, dětská hřiště, rekreační oblasti). Budeme prosazovat, aby bylo vidět v ulicích více městských strážníků a to i v podvečer a v noci.

8.2 Chceme analyzovat rozsah činnosti MP. Za nadbytečné považujeme službu u přechodů, tato činnost je sice potřebná, dá se ale nahradit méně kvalifikovaným personálem popřípadě dobrovolníky pověřenými magistrátem.

8.3 Jsme přesvědčeni, že míra osobní bezpečnosti jednotlivce je dána mírou jeho informovanosti. Budeme proto usilovat o vytvoření funkčního a aktuálního informačně preventivního programu v oblasti bezpečnosti pro všechny skupiny obyvatel ve spolupráci Městské policie, příslušného odboru magistrátu, příp. nevládních organizací. Velký důraz budeme klást zejména na informování nejzranitelnější skupiny starších spoluobčanů o bezpečnostních rizicích, se kterými se mohou setkat. Chceme úzce spolupracovat s PČR.

8.4 Nechceme, aby Městská policie fungovala jako bezpečnostní agentura při výběru parkovacích pokut soukromou firmou ISP, ale aby se věnovala skutečným potřebám bezpečnosti města a jeho obyvatel.

8.5 Chceme se zaměřit na řešení situace v oblasti bezpečnosti dopravy v okolí škol ale i na dalších místech.