10. Hradec Králové dobrým sousedem

10.1 Budeme usilovat o dobré vztahy a co nejužší spolupráci mezi městem Hradec Králové a sousedními městy a obcemi (zahrnujícími i město Pardubice), včetně vzájemné koordinace rozvojových aktivit, společného plánování a rozvoje cestovního ruchu a péče o krajinu.

10.2 V letech 2014 až 2020 bude zřízeno v ČR šest metropolitních oblastí – mj. Hradec Králové-Pardubice, které budou moci čerpat prostředky z evropských dotací pro svůj rozvoj prostřednictvím takzvaných integrovaných územních investic (ITI). Zasadíme se o úzkou spolupráci s Pardubicemi a dalšími obcemi v této oblasti a především budeme prosazovat výběr smysluplných projektů, které by měly být z dotací financovány. Budeme se snažit bránit tomu, aby evropské dotace byly utopeny do nesmyslných nebo předražených akcí typu splavňování Labe z Pardubic do HK apod.

10.3 Naší prioritou je rovněž zlepšení spolupráce a vytvoření korektních vztahů města Hradce Králové s Královéhradeckým krajem, včetně koordinace rozvojových aktivit města a kraje.