Poznámky k zastupitelstvu – duben 2018

Hospodaření města za rok 2017 – Prodej pozemků společnosti IMPORTAL – Dotace pro Mountfield HK – Záchrana části mostu plk. Šrámka

Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2017(bod 8)
Na první pohled se může zdát, že hospodaření města dopadlo dobře, když příjmy přesáhly výdaje o 335 mil Kč. Jenže při bližším pohledu zjistíme, že se výrazně prohlubuje totální neschopnost vedení města připravit a realizovat investiční akce ve městě (natož smysluplné jako rekonstrukce náměstí apod.). V kapitálových výdajích bylo čerpáno jen 149 milionů tj. jen 17% plánovaných investic! Pak se nedivme, že se město na řadě míst rozpadá… Útlum ukazuje i následující graf vývoje investic. K bodu vystoupil s komentářem náš zastupitel Martin Hanousek viz záznam bod 8 ZDE.

Prodej pozemků společnosti IMPORTAL(bod 11.4)
Paní náměstkyně Lišková (HDK) předložila zastupitelstvu návrh na prodej pozemků 1173/6 a části pozemku pp. č. 1173/5 na Pražském Předměstí (u ulice Medkova), o který má zájem společnost Importal k realizaci zdravotnického střediska pointenzivní a rehabilitační péče. Celý bod byl smutnou ukázkou toho, jak město přichází o investory a neumí s nimi pracovat – výsledkem půlročního jednání paní náměstkyně byl totálně nepřipravený a neprojednaný materiál, který musela po diskuzi stáhnout. Myslím, že nám jako městu udělala další ostudu… Prodej dle nás je třeba dobře zvážit, protože pozemky města byly v minulosti a ve výhledu uvažovány pro zřízení záchytného parkoviště a úpravu točny pro autobusy.

Návrh na poskytnutí individuálních dotací společnosti Mountfield HK, a.s., na sezónu 2018/2019
Zastupitelstvo města schválilo 15.000.000 Kč na projekt extraligy můžů na rok 2018/2019. Opakovaně jsme upozornili, že se jedná o částku, která porušuje podmínky veřejné podpory, což potvrdila i analýza města z roku 2015. Dotázali jsme se pana náměstka, zda už zcela rezignovali na řešení tohoto problémů a mj. toho, že si město dosud nepožádalo o notifikaci Evropskou komisi. Pan náměstek Jaroš (ČSSD) opět vtipně řekl, že na tom pracují. Za 4 roky žádný výsledek a problém jen roste a je odsouván… Dlouhodobě prosazujeme plnou podporu mládeže, údržbu a rozvoj stadionu a to, aby u dospělé profesionální soutěže byla respektována pravidla financování, což nyní není. Protokol o hlasování ZDE.

Záchrana mostu plk. Šrámka ve Svinarech – návrh Adama Záruby
Aktivní a vytrvalou prací našeho zastupitele Adama Záruby se podařilo prosadit jeho návrh na zachování části historicky cenného mostu plk. Šrámka pro další využití.  Hlasovací protokol ZDE.

Změna smluv o darování nemovitostí společnostem Daneta a Prointepo
Zastupitelstvo v roce 2013 rozhodlo těsným rozdílem hlasů, že bezúplatně daruje společnosti Daneta budovu č.p. 180 a pozemek 843/1 v k. ú. Pražské Předměstí (účetní hodnota daru: 8 850 568,80 Kč), avšak za podmínky že bude v objektech vykonávat sociální a vzdělávací služby. V případě přerušení poskytování těchto služeb by byla nemovitost bezúplatně vrácena městu. Obdobná situace je u společnosti Prointepo, která dostala v roce 2011 darem pozemek 4035 a stavbu č. p. 1458 na pozemku 1109/10 na Plažském Předměstí (účetní hodnota daru: 6 921 933 Kč). I ona požádala o výmaz podmínky zavazující k poskytování služeb (výchovně vzdělávacích, sociálních pro klienty s tělesným a jiným postižením) a výmaz práva zpětného daru městu v případě přerušení poskytování služeb. Obě společnosti poskytují svým klientům mimořádně prospěšné služby, avšak navrženou právní formou úprav smluv o daru přichází město o jakoukoliv kontrolu nad využitím budov pro sociální a vzdělávací účely. Asi nikdo nepředpokládá, že by dané společnosti obratem nemovitosti nějak prodaly nebo využívaly jinak než pro sociálně vzdělávácí služby, ale v dlouhodobém horizontu město přišlo o možnost v případě přerušení nebo zániku společností dále využívat tyto budovy pro sociální aj. účely. Myslíme si, že město mělo najít jinou právní formu, nebo jinou formu finanční podpory úprav budov Danety a Prointepa, aby vyšlo vstříct těmto společnostem a podpořilo jejich činnost, ale aby na druhou stranu nepřišlo o možnost tyto budovy v případě zániku společností nadále využívat pro veřejně prospěšné účely. Proto jsme se zdrželi hlasování, návrh přesto mírnou většinou prošel. Hlasovací protokol k Danetě ZDE, k Prointepu ZDE.

Odstoupení od smluv o budoucí smlouvě kupní  na pozemky u Aldisu – LINDOR TRADING
Město mělo od roku 2009 uzavřeny smlouvy o nájmu a budoucím prodeji pozemků v lokalitě Aldis (303/2, 303/3, 303/11, 303/13, 303/25 a 313/83 v k. ú. Věkoše). Opakovaně se na zastupitelstvo vracel tento nájem a prodej a opakovaně jsme vystupovali proti prodlužování smluv, protože společnost dlouhodobě neplnila své sliby vůči městu. Naše obavy se potvrdily a konečně byl zastupitelstvem tento smluvní vztah ukončen. Jen je škoda, že tak nebylo učiněno dříve – lokalita už mohla mít jiné smysluplné využití…