Neschopnost investovat. Rozpadající se město.

Poslední zastupitelstvo (duben 2018) projednalo hospodaření města za rok 2017. Na první pohled se může zdát, že hospodaření města dopadlo dobře, když příjmy přesáhly výdaje o 335 mil Kč. Jenže při bližším pohledu zjistíme, že se opět prohlubuje neschopnost vedení města připravit a hlavně realizovat investiční akce ve městě.

V kapitálových výdajích bylo čerpáno jen 149 milionů, tj. jen 17% plánovaných investic. To je velmi málo – Hradec by potřeboval kolem 600 mil./ročně. Propad v posledních letech je propastný. Výsledkem je to, že se město na řadě míst doslova rozpadá. Stačí se projít po městě a vidět výsledky vlády současného vedení města. Jak vypadá priorita minulých voleb a sliby pana primátora Finka a HDK, tj. jaký je stav Velkého náměstí? Když jsem zde provázel nedávno své známé, tak mi bylo stydno. Jak vypadá Benešova třída? Na některých místech by se dal točit válečný nebo apokalyptický film a nemusely by se ani stavět kulisy. Proč vedení města dlouhodobě neinvestuje do oprav a rekonstrukce Benešovy třídy? Když procházíte pod Severními terasami v Žižkových sadech, tak máte strach, zda se na vás nesesunou a jen se rok od roku posouvá bezpečnostní plot. Proč už se dávno nestaví parky v Kuklenách, které mají i stavební povolení? Zážitkem je také chození po některých prašných ulicím kdysi Salonu republiky – nemohu pochopit, že se po tolika letech nepodařilo městu rekonstruovat třeba ulici Zámostí, ale i řadu dalších. Město má sice přebytek, ale ve skutečnosti trpí neschopností investovat do elementární údržby i těch nejdůležitějších míst města a to tak, že to snad už každý vidí. Je potřeba na radnici zásadní změnu. Na podzim k tomu máte příležitost v komunálních volbách, jinak to asi nepůjde. Je potřeba tým, který dokáže vrátit městu pověst města s kvalitní architekturou a který začne investovat do smysluplných a potřebných projektů.

Mgr. Martin HANOUSEK – Změna pro Hradec a Zelení

Smutný vývoj investic v Hradci Králové