Hradec Králové dobrým sousedem

  • Zasadíme se o úzkou spolupráci s Pardubicemi a dalšími obcemi v oblasti čerpání dotací (Integrovaná územní investice – ITI) a především budeme prosazovat výběr smysluplných projektů, které by měly být z dotací financovány. Budeme se snažit bránit tomu, aby evropské dotace byly utopeny v nesmyslných nebo předražených akcích.
  • Chceme více rozvíjet spolupráci se zahraničními partnerskými městy v oblasti kultury a vzdělávání aj. Podpoříme krátkodobé výměny studentů.
  • Budeme usilovat o dobré vztahy a co nejužší spolupráci mezi městem Hradec Králové a sousedními městy a obcemi, včetně vzájemné koordinace rozvojových aktivit, společného plánování a rozvoje cestovního ruchu a péče o krajinu.
  • Naší prioritou je rovněž zlepšení spolupráce a vytvoření korektních vztahů města Hradce Králové s Královéhradeckým krajem, včetně koordinace rozvojových aktivit města a kraje.