Kultura, sport a cestovní ruch

Kultura

 • Rozmanitou kulturu. Budeme podporovat formou grantových výzev všechny druhy živé i neživé kultury včetně akcí alternativních a menšinových. Naopak budeme důsledně šetřit podporou u akcí komerčního charakteru bez originálních kulturních kvalit nebo bez významného vlivu na turistický ruch.
 • Zapojení studentů. Vhodnými programy se budeme snažit zapojit studenty do kulturních aktivit, a to i studenty zahraniční. Finančně a organizačně podpoříme stáže studentů u hradeckých kulturních institucí (ať už těch zřizovaných městem, nebo zavedených nezávislých spolků apod.) a to jak dlouhodobější, tak jednorázové v souvislosti s pořádáním např. s významných kulturních akcí (divadelní festival, jazzový festival atd.)
 • Kulturní prostředí. Kultura není jen divadlo, výstavy či koncerty, ale také kultivovaný veřejný prostor. Prosadíme jednotnou koncepci městského mobiliáře, na jehož návrh vypíšeme soutěž. Budeme regulovat reklamu a pouliční prodej a chceme kultivovanou podobu restauračních zahrádek v historickém prostředí. Kvalitní veřejný prostor se netýká jen centra, ale i sídlišť a předměstí.
 • Kvalitnější umění v ulicích! Na osazování uměleckých děl, hlavně soch a fontán, budeme vždy vypisovat transparentní umělecké soutěže. Pro naše město zpracujeme koncepci prioritních osobností a událostí pro připomínání ve veřejném prostoru na následující desetiletí. Odbornou péči si zaslouží desítky už existujících děl ve veřejném prostoru celého města, zvlášť z druhé poloviny 20. století.
 • Víc památek a lepší podporu jejich vlastníkům. Hradec Králové jako klenot moderní architektury si zaslouží více kulturních památek z první a především druhé poloviny 20. století, současně ale musí být efektivněji přerozdělována státní podpora vlastníkům na kompenzaci jejich náročné údržby. Každá podpora musí být posouzena individuálně, nikoli podle jednotných tabulek.
 • Městskou galerii s centrem architektury. Zasadíme se o zřízení městské galerie, kterou má většina krajských měst a která Hradci citelně chybí. Městská galerie bude současně platformou pro prezentaci moderní architektury ve městě.
 • Podpoříme pravidelná setkávání aktérů kultury ke zlepšení komunitního plánování, ověřování potřeb i z okrajových částí města atd.
 • Zaměříme se na zlepšení technického zázemí pro kulturní akce (elektrické přípojky, internet apod.) a zjednodušíme administrativu (zábory, granty apod.)

Rekreace obyvatel města a cestovní ruch

 • Více o architektuře! Prioritní oblastí pro prezentaci města navenek je moderní architektura a urbanismus. Centrem jejich prezentace bude nová městská galerie, která bude pořádat výstavy, pravidelné komentované prohlídky a přednášky. Budeme podporovat zpracování dalších fází Královéhradeckého architektonického manuálu, který je unikátní databází architektury z let 1894–1950, využitelných pro cestovní ruch.
 • Vedle dosavadních priorit turistického ruchu – války 1866, architektury a loutkařství, budeme hledat i nové příležitosti prezentace Hradce Králové například v propagaci technických památek, architektury 2. pol. 20. století a přírodních lokalit. Budeme podporovat využívání městských lesů pro šetrné rekreační aktivity obyvatel města.
 • Zaměříme se na zlepšení podmínek pro kongresovou turistiku a modernizaci a rekonstrukci kongresového centra Aldis.
 • Budeme podporovat rozvoj Festivalparku a pořádání nejen hudebních festivalů. Budeme dbát, aby akce probíhaly s ohledem na místní obyvatele a pořadatelé se maximálně  snažili snížit negativní dopady na majetek města i občanů, pořádek ve městě a životní prostředí.
 • Více koupání. Pro rekreaci obyvatel má Hradec málo kapacit zvlášť pro venkovní koupání a plavání. Podporujeme rozšíření kapacit koupaliště Flošna a současně chceme prosadit výraznější revitalizaci dlouhodobě zanedbaného koupaliště a rekreačního areálu Stříbrný rybník.

Sport

 • Naší prioritou je úplná privatizace obou profesionálních sportovních klubů (fotbal, hokej) s cílem zajistit pro ně nezávislost na politických strukturách. Budeme nadále podporovat financování činnosti mládeže a údržby stadionů těchto klubů. U profesionální činnosti dospělých navrhneme řešení financování klubů tak, aby nebylo v rozporu s pravidly o nepovolené veřejné podpoře.
 • Budeme podporovat rozmanitost sportovního vyžití občanů města podporou tzv. malých, na finance nenáročných sportů (např. florbalu, juda, badmintonu, stolního tenisu apod.) a zájmové sportovní aktivity všech věkových skupin, zejména pak dětí a seniorů.
 • Podporujeme rekonstrukci fotbalového stadionu po dořešení financování stavby. Podpoříme úpravy okolí stadionu o veřejně přístupná sportoviště, úpravu a rekonstrukci zeleně a zachování uměleckých děl u řeky Orlice.