Ing. Ivan Tláskal

Bydliště: Hradec Králové – Malšovice

Vzdělání: Česká zemědělská universita v Praze; Fakulta životního prostředí, Krajinné inženýrství, obor Regionální environmentální správa (Ing.)

 

Zaměstnání: odborný technik měření průmyslových emisí

Veřejná angažovanost:
– člen výboru Východočeské pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život
– člen České společnosti ornitologické
– od r. 2011 komise místní samosprávy Malšovice – místopředseda
– popularizace ornitologie a ochrany přírody na základních školách ve městě
– ornitologický průvodce na exkurzích pro veřejnost

Mé priority pro Hradec Králové:

  • zásadní zlepšení spolupráce města s komisemi místních samospráv – podle svých mnohaletých zkušeností jsem přesvědčen, že Magistrát města HK nespolupracuje s některými komisemi městských částí, jak by měl. Členové komise se často nedozvědí o plánovaných realizacích na svých územích. Jejich požadavky a upozornění od občanů týkající se důležitých skutečností jsou přehlíženy a odkládány. Není dostatečně investováno do zásadních věcí – dopravy, parkování, sportovního vyžití, rekonstrukce ulic a infrastruktury… Dvě minulá vedení města nevytvořila atmosféru zájmu o věci veřejné. Na veřejných schůzích jsou přislíbeny realizace akcí, které ale nejsou mnoho let plněny. To chci zásadně změnit!
  • ochrana všech složek životního prostředí (půda, vzduch, voda) ve městě v souvislosti s činností výrobních podniků a v souvislosti s realizací plánovaných projektů průmyslových i zemědělských. Je důležité ochránit zdraví občanů související s hustou dopravou na území města
  • zásadnější podpora šetrných způsobů dopravy ve městě (především cyklistika)
  • změna přístupu města k péči o zeleň a především podpora zeleně v centrálních částech města a plné využití jejích ekosystémových funkcí (dnes především „ochlazovací-klimatizační“ funkce.

Kontakt na mne:  IvanTlaskal(zavinac)seznam.cz