PhDr. Ladislav Zikmund

historik umění, zabývá se královéhradeckou moderní architekturou. Publikoval knihy Struktura města v zeleni (2017), Jan Kotěra v Hradci (2016), Architektura Hradce Králové na fotografiích Josefa Sudka (2014), Budova muzea (2013), Památky a paměť Židovské obce v Hradci Králové (2013) a Tři generace architektů (2012).

Dlouhodobě kritizuje současnou výstavbu v Hradci Králové, která ignoruje institut architektonických soutěží a uzavírá se do podprůměrného provincionalismu. Nelíbí se mu dlouhodobá péče o památky architektury 20. století a industriální dědictví. Městu chybí vize pro veřejný prostor, ať se to týká osazování nových soch a plastik, péče o starší i poválečné sochy a plastiky, jednotné koncepce městského mobiliáře i iniciování projektů zkvalitňujících veřejný prostor a pobyt v něm. Město by mělo založit a provozovat kvalitní městskou galerii, jako je tomu ve většině ostatních krajských měst.