Rozmanitost ve vzdělávání pro všechny? Žádná utopie, ale nutnost!

Čeká nás doba plná změn. Nejsou to jen změny klimatické, přírodní, ale i technologické. Velkou část pracovních míst nahradí IT technologie (roboti, inteligentní počítačové programy apod.). Trh práce se zásadně změní. Dvě třetiny povolání, které budou vykonávat dnešní prvňáci (včetně lidí narozených od poloviny 90 let), v současné době ještě neexistují.

Musíme našim dětem pomoci se na ty změny připravit. Jak to udělat? Jedině tak, že jim poskytneme kvalitní vzdělávání, které nebude mladé hodnotit jen podle množství „nabiflovaných“ informací. Naučí je prakticky tyto informace používat, bude rozvíjet primárně jejich kompetence (dovednosti). Vychová sebevědomé lidi, kteří budou schopni práce s novými technologiemi, celoživotního vzdělávání, kritického myšlení, práce v týmu i sebereflexe.

Má pro to školství v Hradci vůbec předpoklady? Bezesporu má. Jak soukromé, tak městem zřizované vzdělávací instituce je ale třeba dlouhodobě finančně i organizačně podporovat tak, aby byly schopné na trhu práce získat a pak udržet kvalitní pedagogy. Pedagogy, kteří budou motivováni se dále vzdělávat v aktivních formách výuky a stanou se pro své žáky spíše průvodci, kteří jim pomáhají orientovat se v dynamickém světě informací, než jen přednášejícími informací.

„Chceme spokojené vzdělané děti se vztahem k místu, kde žijí a ochotou pro toto místo něco dělat!“

 

Bc. Karin Richterová, naše kandidátka č, 6