fbpx
section-d1a4916

section-ad1de05

Stejně jako v celé České republice, tak i v Hradci Králové se potýkáme s kritickým nedostatkem dostupných bytů. Změna pro Hradec a Zelení přišli s plánem, kde a jak stavět městské byty. Hradec Králové totiž vlastní jedinečné území – tzv. „Severní zónu“ vhodnou pro stavbu bytů, kterých zde může vzniknout až 1200. Severní zóna, která se rozkládá za areálem Dopravního podniku směrem k bývalému Gumokovu, je jedním z posledních takto rozsáhlých zastavitelných ploch v majetku města Hradec Králové.

Podle současného územního plánu by zde mohly vzniknout průmyslové a skladové haly, což už dneska, naštěstí, nikdo nechce. Dokonce si na toto území jeden čas brousil zuby developer, který zde chtěl postavit další obrovské obchodní centrum. V připravovaném novém územním plánu, jenž začne platit v roce 2024, je Severní zóna určena převážně pro bytovou výstavbu, přičemž se jedná o poslední ucelené pozemky pro tento účel, které jsou v majetku města. Změna pro Hradec a Zelení dlouhodobě usilují o řešení, které umožní, aby část území zůstala volná s dostatkem zeleně a vodního prvku – pro rekreaci obyvatel, i kvalitní přírodní zázemí, které navíc pomůže zmírňovat dopady klimatické změny na město. Výsledkem dosavadního snažení je urbanistická studie nové zástavby, která obsahuje myšlenku velkoryse revitalizované říční krajiny Piletického potoka. Zástavba prezentovaná na vizualizacích představuje maximální možné zastavění.

Změna pro Hradec a Zelení navrhují, aby revitalizace Piletického potoka, která bude v podmínkách Hradce Králové unikátním počinem, předcházela bytové výstavbě. Realizace tohoto projektu v předstihu také zajistí, že obyvatelé blízkého Slezského Předměstí nepřijdou o prostor pro procházky a krátkodobou rekreaci. Noví obyvatelé Severní zóny se navíc budou moci nastěhovat do kvalitního prostředí se spoustou zeleně a vodních prvků. Přes revitalizovaný Piletický potok by měla být také umístěna zachovaná část historického nýtovaného mostu ze Svinar z roku 1907. Přes ní bude vedena hlavní pěší a cyklistická trasa, která Severní zónu propojí s centrem města a Šimkovými sady.

Jakou formou proběhne vlastní bytová výstavba je dosud otevřené, ale Změna pro Hradec a Zelení by rádi zvolili model městského developera, který se začíná úspěšně uplatňovat v některých jiných městech – např. v Praze.

Již v letošním roce byly v rozpočtu města vyhrazeny peníze na projektovou přípravu revitalizace Piletického potoka. Bohužel zastupitelé, z nichž někteří se ani nijak netají svým zájmem prodat území Severní zóny developerům, neschválili výběrové řízení na projektanta, a tím byl celý projekt přerušen. Ihned po volbách proto chtějí kandidáti Změny pro Hradec a Zelených přípravu revitalizace znovu otevřít. Lídr kandidátky Změny pro Hradec a Zelených Adam Záruba k tomu dodává: „Nesmíme dopustit, aby někteří místní politici jedinečné a nenahraditelné území severní zóny rozprodali spřáteleným developerským firmám. Musíme tuto lokalitu ubránit pro potřeby města a jeho obyvatel a začít zde realizovat výstavbu městského dostupného bydlení.“