Kandidáti – volby 2018

poř. č. Jméno, příjmení Povolání navrhující strana
1 Ing. Adam Záruba, Ph.D. zastupitel a předseda spolku (ochrana přírody a památek) nezávislý kandidát
2 Mgr. Martin Hanousek krajinný ekolog a zastupitel Strana zelených
3 Ing. Simona Strejčková lektorka a terapeutka Strana zelených
4 Ing. arch. František Křelina architekt a urbanista Politické hnutí Změna
5 MUDr. Jiří Zajíc vedoucí lékař JIP FNHK nezávislý kandidát
6 Bc. Karin Richterová lektorka ekologické výchovy Strana zelených
7 Ing. Bc. Olga Kramářová ředitelka správního úřadu nezávislá kandidátka
8 PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. učitel Biskupské gymnázium, UHK nezávislý kandidát
9 Ing. Ivan Tláskal technik měření průmyslových emisí, ornitolog nezávislý kandidát
10 MgA. Tomáš Jarkovský scenárista a dramaturg nezávislý kandidát
11 PhDr. Ladislav Zikmund historik umění nezávislý kandidát
12 Ondřej Samek návrhář a výrobce nábytku nezávislý kandidát
13 Petra Lorencová spolumajitelka prodejny Bezobalu HK nezávislá kandidátka
14 Filip Hušek překladatel nezávislý kandidát
15 Kamila Kocourková studentka Strana zelených
16 Mgr. Lukáš Matějka právník Strana zelených
17 Jaroslav Hamáček meteorolog pozorovatel Politické hnutí Změna
18 Martina Erbsová ředitelka kulturní organizace nezávislá kandidátka
19 Mgr. Tomáš Kopecký vedoucí odboru Městského úřadu nezávislý kandidát
20 Bc. Lenka Hronešová vedoucí střediska ekologické výchovy nezávislá kandidátka
21 Mgr. Marcela Veselá lektorka lesní školky nezávislá kandidátka
22 Mgr. Šárka Mikátová zooložka nezávislá kandidátka
23 Mgr. Eva Bláhová učitelka nezávislá kandidátka
24 Mgr. Bc. Karel Bejček astronom nezávislý kandidát
25 Ing. arch. Václav Hájek architekt nezávislý kandidát
26 Mgr. Marta Dolanová spolumajitelka Bez obalu HK nezávislá kandidátka
27 Mgr. Jiří Čermák terapeut, sociální pracovník Strana zelených
28 Ing. Mgr. Pavel Křížek podnikatel Strana zelených
29 MUDr. Pavel Tomšík, Ph.D. lékařský biochemik nezávislý kandidát
30 doc. Ing. Miloš Hroch, Ph.D. biochemik, VŠ učitel nezávislý kandidát
31 Mgr. Jiří Zeman vedoucí oddělení sociálních koncepcí Strana zelených
32 Mgr. Tomáš Pozler lektor němčiny Politické hnutí Změna
33 MUDr. Tomáš Rychlý zubní lékař nezávislý kandidát
34 Mgr. Hana Kujalová vedoucí vychovatelka nezávislá kandidátka
35 Miroslav Mikát zoolog nezávislý kandidát
36 Mgr. Jitka Marečková učitelka ZŠ nezávislá kandidátka
37 Mgr. Radim Špilka, Ph.D. učitel na gymnáziu a pořadatel Férových snídaní nezávislý kandidát