fbpx

Mgr. Martina Erbsová

ředitelka kulturní organizace


Mgr. Martina Erbsová

Vystudovala kulturní management na Masarykově univerzitě v Brně, má dva syny a odjakživa žije v Hradci Králové Od roku 2018 vede příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje – Centrum uměleckých aktivit, která pořádá přehlídky, výstavy, kurzy a semináře a věnuje se podpoře různých uměleckých oborů. Je zakladatelkou a několik let působila jako ředitelka kulturní neziskovky, která organizuje festivaly Open Air Program,  Jazz Goes to Town a další kulturní projekty. Je členkou kulturní komise Statutárního města Hradec Králové a Komise místní samosprávy Střed města. V oblasti kultury nejvíc usiluje o vytváření vhodných podmínek pro její další rozvoj a propojování kulturních a kreativních aktérů.