Neschopnost investovat. Rozpadající se město.

Poslední zastupitelstvo (duben 2018) projednalo hospodaření města za rok 2017. Na první pohled se může zdát, že hospodaření města dopadlo dobře, když příjmy přesáhly výdaje o 335 mil Kč. Jenže při bližším pohledu zjistíme, že se opět prohlubuje neschopnost vedení města připravit a hlavně realizovat investiční akce ve městě. Pokračovat ve čtení “Neschopnost investovat. Rozpadající se město.”