fbpx

Hradec Králové – moderní, otevřený úřad i dobrý soused

Hradec Králové – moderní, otevřený úřad i dobrý soused

  • Magistrát musí být moderní, digitalizovaný, klientsky a lidsky příjemný pro občana, efektivní a rychlý při vyřizování jeho záležitostí.
  • Zlepšíme komunikaci mezi radou města, zastupitelstvem, komisemi místních samospráv a občany – jedná se o velkou bolest našeho města.
  • Změníme systém odměňování úředníků, ředitelů městských společností – tak abychom motivovali aktivní a profesionální. Chceme, aby Magistrát Hradce Králové byl dobrým a atraktivním zaměstnavatelem.
  • Podpoříme vznik aplikace pro podněty občanů.
  • Zasadíme se o úzkou spolupráci s Pardubicemi a dalšími obcemi v oblasti čerpání dotací (Integrovaná územní investice – ITI) a především budeme prosazovat výběr smysluplných projektů, které by měly být z dotací financovány. Budeme se snažit bránit tomu, aby evropské dotace byly utopeny v nesmyslných nebo předražených akcích.
  • Chceme více rozvíjet spolupráci se zahraničními partnerskými městy v oblasti kultury a vzdělávání aj. Podpoříme krátkodobé výměny studentů.
  • Budeme usilovat o dobré vztahy a co nejužší spolupráci mezi městem Hradec Králové a sousedními městy a obcemi, včetně vzájemné koordinace rozvojových aktivit, společného plánování a rozvoje cestovního ruchu a péče o krajinu.
  • Naší prioritou je rovněž zlepšení spolupráce a vytvoření korektních vztahů města Hradce Králové s Královéhradeckým krajem, včetně koordinace rozvojových aktivit města a kraje.
  • Aktivně se zapojíme do pomoci nejen v integraci uprchlíků z Ukrajiny v našem městě, ale i v konkrétní pomoci našemu partnerskému městu Černihiv (Černigov) na Ukrajině.
  • Přívětivější prostředí pro zahraniční studenty – Hradec Králové hostí velký počet zahraničních studentů, ale velmi zaostává v elementární informovanosti (a to i pro turisty, podnikatele) v angličtině/němčině – ať se týká hromadné dopravy a jiných městských služeb.

"