fbpx

Podpora podnikání

Podpora podnikání

  • Nebudeme podporovat výstavbu dalších velkokapacitních nákupních center a super- a hypermarketů, ale cíleně se zaměříme zlepšení podmínek pro drobné hradecké obchodníky a živnostníky.
  • Podpoříme přípravu lokalit pro podnikatelské záměry. K těmto účelům chceme přednostně revitalizovat opuštěné a nevyužívané plochy a objekty (tzv. brownfields), zejména pozemky v neletové části letiště Hradec Králové, které jsou v majetku města.
  • Ve spolupráci s CzechInvestem chceme zásadně zlepšit on-line prezentaci města pro potenciální investory. Chceme se zaměřit na vytváření podmínek prioritně pro investory, kteří navážou vhodnou spolupráci i s hradeckými školami.
  • Zlepšíme komunikaci města s místními podniky a vzájemnou informovanost. Chceme zapojit zástupce podnikatelů např. do představenstva městské společnosti Letecké služby.
  • Technologické centrum Hradec Králové začleníme pod krajské inovační centrum, aby bylo pomocnou rukou pro začínající i již zavedené podnikatele a spolupracovalo s hradeckými vysokými školami. TC by mělo odporovat i drobné novátorské projekty, nápady a mladé talenty různých oborů a spojovat na společných projektech podnikatelské subjekty, studenty a občany s dobrými nápady.
  • Zlepšíme podmínky pro konání farmářských trhů na území města tak, aby vytvářely prostor pro nákup kvalitních zemědělských produktů z místních zdrojů.
  • Chceme podporovat rozmanitou výrobu šetrnou k životnímu prostředí města a s vysokou přidanou hodnotou (např. elektrotechnický průmysl, vývoj a výrobu zdravotnických nástrojů, potravinářství, různé výroby lehkého průmyslu apod.), nejlépe v návaznosti na „know how“ hradeckých škol.
  • Zásadně nechceme, aby se Hradec Králové stal pouze pustým skladištěm a centrem obřích hypermarketů a logistických center u nově dobudované dálnice.
  • Podpora podnikání se musí zejména týkat zejména lokálních výrobců, místních živnostníků, družstev a ekologicky šetrných podniků.

"